Co EU udělala pro Liberecký kraj?

Co EU udělala pro Liberecký kraj?

Nezadržitelně se blíží okamžik, kdy jako občané Evropské unie budeme moci rozhodnout nejen o složení Evropského parlamentu, ale rovněž o dalším směřování Evropy a roli České republiky v ní. Spolu s eurovolbami se tak vynořuje i otázka, k čemu nám vlastně Evropská unie je dobrá a proč bychom k eurovolbám vůbec měli chodit. Co pro nás, kteří žijeme v pohraničí, vlastně kdy EU udělala?

Dovedete si představit výlet po Jizerkách nebo Lužických horách, které by v půli dělila neprostupná hranice na českou a polskou či německou část a my si museli dávat pozor, jestli jsme náhodou nepřekročili státní hranici? Dovedete si představit Hrádek nad Nisou, kde by kousek za koupalištěm stáli pohraničníci se psy a pozorovali nás, jak se koupeme? Pro lidi žijící v Praze nebo ve Středních Čechách znamenají otevřené evropské hranice možná tak kratší kontroly na letišti, pro nás, žijící v pohraničí, je to však otázka každodenního života – dojíždění do práce, na nákup nebo ježdění s rodinou na výlet.

Život u hranic s sebou přináší i další specifikum, s kterým má náš region nemalé historické zkušenosti. Vždy to byly právě pohraniční oblasti, které trpěly nejvíce během vyostřených či přímo nepřátelských vztahů s našimi sousedy – ať už se jednalo o útoky nacistických bojůvek Werwolf a anexi Sudet ve 30. letech minulého století nebo budování železné opony v 2. polovině 20. století. EU je pro české pohraničí garancí skutečné bezpečnosti. Žádný členský stát EU nemusel za dobu její existence čelit agresi, či dokonce strpět okupaci.

Dalším dlouhodobým problémem pohraničních oblastí v České republice, včetně Libereckého kraje, byla vždy vysoká míra nezaměstnanosti. V čase vstupu ČR do EU se pohybovala mezi 10 a 12 %, avšak díky masivní podpoře unijních dotačních programů zaměřených na vytváření nových pracovních míst se podařilo dostat nezaměstnanost na dnešní cca 3 %.

Mluvíme-li o dotacích – ČR získala z evropského rozpočtu přes 700 miliard korun více, než kolik do něho sama přispěla. Jedná se o částku, s kterou by si vystačil Liberecký kraj na zhruba 212 let. A zároveň jde o částku takových rozměrů, že si ji málokdo z nás dokáže skutečně představit. Podívejme se tedy alespoň na některé konkrétní projekty z našeho regionu, které se mohly realizovat právě díky podpoře Evropské unie.

Vrtulníková záchranná služba (29,7 mil Kč) je jedním z pilířů dostupnosti lékařské péče v Libereckém kraji. Zejména kvůli hornatosti a odlehlosti některých lokalit znamenalo vybudování heliportu v liberecké krajské nemocnici fakticky záchranu stovek až tisíců lidských životů.

Silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou (1,7 mld Kč), která usnadňuje komunikaci mezi těmito obcemi a zároveň zajišťuje napojení na německou dálnici A4.

Centrum pro studium nanovláken – Technická universita v Liberci (5 mil Kč) umožňující zapojení se do projektu studia nanovláken a jejich využití v 3D tisku NANOMATCON, který, bude-li úspěšný, umožňuje získání grantu až ve výši 600 mil Kč., což by z Liberce učinilo jedno z hlavních výzkumných center EU v oboru.

Silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou (373 mil Kč) usnadňující spojení dvou největších měst v Libereckém kraji – Liberce a Jablonce nad Nisou.

Vzdělávací infrastruktura Technické university v Liberci pro průmysl 4.0 (238 mil Kč) pro nové studijní programy zaměřené na průmysl 4.0 a nové výzvy s ním spojené.

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji: I. a II. vlna (280 mil Kč) podporující výměnu stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech v Libereckém kraji.

Rekonstrukce a rozšíření Krajské nemocnice v Liberci (126 mil Kč) – rozšíření akutní lůžkové péče, ambulantní a stacionární péče a zlepšení dostupnosti zdravotní péče v Libereckém kraji.

Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok (126 mil Kč), která je jedním ze dvou hlavních zdrojů pitné vody ve Frýdlantském výběžku.

Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče (83 mil Kč) – modernizace přístrojů a další techniky.

Zvýšení kvality návazné péče v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici (75 mil Kč) – pořízení a modernizace vybavení a technologií.

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky / řemesel / služeb (70 mil / 67 mil / 66 mil Kč) – modernizace vybavení, rozšíření kapacit a pořízení nových technologií.

Navýšení kapacit MŠ Beruška v Liberci (42 mil Kč).

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska (28 mil Kč).

Jedná se sice o výčet jen několika málo projektů za poslední roky, které byly realizovány v Libereckém kraji díky financování z Evropské unie, přesto je však zřejmé, že se projekty dotýkají každého z nás. Ať již proto, že dojíždíme do školy nebo do práce, potřebujeme mateřské školky pro naše děti, snažíme se najít práci nebo jednoho dne můžeme potřebovat lékařskou pomoc. Je zároveň jasné, že politika Evropské unie ovlivňuje životy nás všech, a to mnohem více než si možná uvědomujeme.

Bohužel však Česká republika měla doposud v Evropském parlamentu poslance, kteří buď nebyli schopni, nebo vůbec ochotni zájmy českých občanů zastupovat. Každý z nich si rád postěžoval, jak je Brusel špatný, ale nikdy neudělal nic proto, aby Česká republika byla aktivním členem, který se podílí na rozhodování a nesedí jen v koutě a nemumlá si něco pod vousy.

V květnu to máme ale šanci změnit! Blížící se eurovolby jsou příležitostí změnit naše město, náš region i celou Evropu. Jsou jedinečnou šancí, aby byl slyšet hlas každého z nás, aby i ti, kteří jsou často opomíjeni a které politici dlouho ignorují, mohli skutečně něco reálně změnit.

autor: Lukáš Lev Červinka, pirátský kandidát číslo 9 do Evropského parlamentu

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články