Piráti Libereckého kraje volili ve Varšavě

Piráti Libereckého kraje volili ve Varšavě

První adventní víkend přinesl Pirátům v Libereckém kraji nové předsednictvo, rozšířené ze tří členů na pět. Ale celodenní zasedání Krajského fóra Pirátské strany v libereckém kině Varšava žilo nejen volbou: nabitý program zmapoval současnost i budoucnost strany a aktivitu regionálních týmů.

První prosincovou sobotu hlavní sál libereckého kina Varšava pookřál živým ruchem. Piráti z Liberecka se tu sešli ke každoročnímu zasedání Krajského fóra. Místo konání nebylo vybráno náhodou, cílem bylo podpořit obnovu a údržbu této architektonicky ceněné budovy. Precizně připravené technické zázemí s důmyslnou projekcí, se v kontrastu nikoli rušivém, doplňovalo s neomítnutými cihlovými zdmi a hliněnou podlahou sálu.

Dopolední blok shrnul zkušenosti z komunálních voleb, přehled o financích a o náboru členů. Prostor samozřejmě dostali nově zvolení zastupitelé jednotlivých měst. Formou panelové diskuze, kterou moderoval Ondřej Kolek, si posluchači mohli udělat obrázek o rozdílech komunální politiky v různě velkých obcích s rozdílnou pirátskou historií. Dopolední blok vyvrcholil elektronickou volbou předsedy. Se 17 hlasy z 23 obhájil svou pozici dosavadní předseda Ondřej Kolek.

Před zaplněným sálem zazněla jeho slova:

“Velice si vážím důvěry členů, kteří mě nominovali a potřetí v řadě zvolili předsedou krajského sdružení. Věřím, že ještě dokážu Pirátům v Libereckém kraji pomoci a přinést něco nového. Těším se na start nové etapy v našem snažení.”

Ondřej Kolek společně s Lukášem L. Červinkou rovněž na zasedání deklaroval úmysl kandidovat v Eurovolbách na jaře příštího roku.

Odpolední program zasedání se nesl především v duchu nadregionálních témat. Lukáš Lev Červinka, odborník na evropské právo, přiblížil fungování europarlamentu. Martin Rejman, vedoucí celostátního technického odboru Pirátské strany, přítomné seznámil s novinkami v IT systémech, které strana používá k větší pružnosti v rozhodování a maximální transparentnosti. Architektka Ida Chuchlíková prezentovala svou vizi rozšíření programu v Pixelu - pirátském informačním centru v Jablonci nad Nisou. Blížící se události zahrnují nejen politické dění, ale také veřejné přednášky například o stavu českých lesů či o správném chování v zimních horách.

Mezitím proběhla, samozřejmě rovněž elektronická, volba místopředsedů. Je evidentní, že členská základna byla s předchozím vedením spokojená. Prvním místopředsedou se stal mladý IT technik Jan Tempel ze Železného Brodu. Spolu s ním zůstávají z původního předsednictva Petr Vyhnal a Daniela Weissová, doplní je v nově rozšířeném počtu Marek Förster. Krajské vedení je voleno vždy na dva roky.

Staronové předsednictvo

Vrcholem zasedání bylo vystoupení pirátských poslanců: s krátkými, ale informačně vydatnými příspěvky o svých zkušenostech vystoupili Lukáš Kolářík z Jihočeského kraje s představením vize krajských expertních týmů, Tomáš Martínek z Libereckého kraje a celostátní předseda a poslanec za Středočeský kraj Ivan Bartoš.

Ivan Bartoš a Ondřej Kolek na pódiu

foto: Andrea Vavřichová

https://drive.google.com/open?id=1SYloTUMn2_IQQg5o_kuOM2lvp1ZlxfnV

https://drive.google.com/open?id=1JEEFNwehZoX_qlGFdL4DcgDe5488qh26

k prohlížení:

https://www.zonerama.com/andysphoto/Photo/4893322/167421161

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články