Předvolební pirátská videa

15. 10. 2017
Předvolební pirátská videa

Opakování, matka moudrosti. Naše animovaná předvolební videa průběžně zaplavují internet, zejména Facebook. Nabízíme ucelený pohled na naši animovanou kampaň a dáváme videa pěkně na jednu hromadu. K shlédnutí každého videa stačí kliknout na jeho náhled.

Pirátská představa digitalizace České republiky

Pirátská představa digitalizace České republiky

Chceme jednodušší přístup na úřady - chceme digitální stát bez front a otevíracích dob. Ušetříme čas, peníze i papíry. Jsme strana pro 21. století. Jsme Piráti.


Piráti jsou pro rovnou a spravedlivou daň

Piráti jsou pro rovnou a spravedlivou daň

Jednoduší, přehlednější a spravedlivá. Taková je superrovná daň, kterou chtějí Piráti. Kolik ušetříte si můžete hned spočítat: https://www.pirati.cz/kalkulacka/

Kdo neušetří, to jsou majitelé firem v daňových rájích, a to nejen v Karibiku.


Piráti zavedou veřejnou kontrolu soudců

Piráti zavedou veřejnou kontrolu soudců

Chceme právní stát, ve kterém platí jedna spravedlnost pro všechny. Zavedeme veřejné karty soudců se záznamy a hodnocením, které si každý vyhledá online. Chybující soudce odvolá Kárný senát tvořený nikoliv jejich kolegy. Máme plán jednodušší třístupňové soustavy a debyrokratizujeme soudnictví.

Více na www.pirati.cz/program/psp2017/spravedlnost/


Piráti neschvalují dotace korporacím

Piráti neschvalují dotace korporacím

Piráti podporují soběstačné zemědělství bez trh pokřivujících dotací nadnárodním firmám. Ukončíme velkoplošné betonování a asfaltování půdy a budeme bojovat proti vysušování krajiny. Sledujte a sdílejte!

Více na www.pirati.cz/program/psp2017/zemedelstvi/


Piráti za větší rozhodovací pravomoc občanů EU

Piráti za větší rozhodovací pravomoc občanů EU

Chceme reformu Evropské unie, nikoliv hádky o dotace a jejich rozkrádání. Podporujeme smysluplnou modernizaci armády a specializaci jejích složek. Sledujte a sdílejte!


Piráti proti bariérám ve vzdělávání

Piráti proti bariérám ve vzdělávání

Jsme proti školnému, které čerstvé absolventy uvrhne do dluhů na startu kariéry. Investice státu do vzdělávání musí být alespoň na úrovni průměru EU. Podporujeme svobodný software a volný přístup k výsledkům výzkumů podporovaných z grantů. Šiřte a sdílejte!

Více na https://www.pirati.cz/program/psp2017/vzdelavani-a-veda/


Piráti říkají stop černým dírám ve zdravotnictví

Piráti říkají stop černým dírám ve zdravotnictví

Stop úplatkům a kulichům. Chceme reformu zdravotních pojišťoven, která zohlední zájmy pacientů. Potřebujeme jasně stanovené standardy. Systémově chceme řešit problémy s přesčasy. nedostatkem lékařů a jejich odchodem do zahraničí. Zdravotní dokumentace a zdravotní karty nebude číst nikdo bez vašeho souhlasu a nedovolíme, aby stát vynucoval eRecepty.

Více na https://www.pirati.cz/program/psp2017/zdravotnictvi/


Doprava slouží lidem, ne zájmům politiků, připomínají Piráti

Doprava slouží lidem, ne zájmům politiků, připomínají Piráti

Jsme křižovatkou Evropy, ale naši politici zaspali. Chceme průhledné dopravní zakázky se zárukami. Konec politických trafik v dopravních organizacích, odborníky zpět na jejich místa. Sledujte náš pravidelný programový cartoon a volně šiřte!

Více na https://www.pirati.cz/program/psp2017/doprava/


Piráti jsou pro svobodnou kulturu: Nejen chlebem živ je člověk

Piráti jsou pro svobodnou kulturu: Nejen chlebem živ je člověk

Aktivně využitý volný čas je měřítkem svobodné společnosti. Proto podporujeme svobodný rozvoj kulturních spolků i sportu. Omezíme politické tlaky na veřejnoprávní televizi přímým financováním z podílu vybrané DPH. Zrušíme výsady OSA, jako poplatky za prázdné nosiče nebo za produkování vlastní hudby. Díla dotovaná státem budou po dvou letech k dispozici k veřejnému užití. Sledujte a volně šiřte všechny díly cartoonu!

Více na https://www.pirati.cz/program/psp2017/kultura/


Pokud Vám to nestačilo, mrkněte se na Pirátský kanál na Youtube a připojte se k jeho odběru.

Děkujeme za pozornost.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články