Proč by Liberec neměl dávat peníze SFM Liberec s.r.o.

Proč by Liberec neměl dávat peníze SFM Liberec s.r.o.

SFM Liberec s.r.o. (dříve S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s r.o.) - jinak dceřinná společnost Syneru - provozující Sportpark Liberec na základě koncesní smlouvy požádala město o mimořádnou dotaci ve výši 14 milionů korun na pokrytí nákladů na provoz areálu kvůli nouzovému stavu.

Tři důvody, proč peníze neposkytnout

  1. SFM Liberec s.r.o. není městská společnost a město by se mělo primárně starat o to, jak pomoci městským společnostem a nikoliv soukromým subjektům. Liberec má několik příspěvkových organizací, které byly nouzovým stavem zasaženy stejně jako jakékoliv jiné firmy. Máme tu ZOO, Botanickou, Divadlo F. X. Šaldy a další a další společnosti. Od rozumného vedení města by asi každý čekal, že se napřed postará o tyto společnosti a pak bude řešit ostatní (má-li to být starost města). Současné vedení města má vzít na vědomí žádost SFM Liberec s.r.o. o dotaci ve výši 14 milionů korun.

  2. SFM Liberec s.r.o. se má jako kterákoliv jiná soukromá firma obrátit na stát - nikoliv na město. Stát bude hradit škody firmám postiženým nouzovým stavem - takže proč se neobrátí vedení společnosti na stát? Nebo snad chce peníze od města a následně i od státu?

  3. Není jen Sportpark - pokud dáme jednomu, ozvou se další. Liberec na tom není finančně dobře - a historie tohoto stavu sahá do dob, kdy primátorem byl Jiří Kittner (ODS) a město se za jeho vlády zbavilo mnohého majetku a navíc obrovským způsobem zadlužilo. Teď bude potřeba řešit městské společnosti a jejich výpadky v hospodaření a určitě nebude peněz nazbyt.

A je tu ještě jeden problém - pokud bychom dali peníze SFM Liberec s.r.o., pak se může ozvat například Ještědská sportovní (i když podle některých informací se už prý ozvala) a spustila by se tak nebezpečná spirála, která by Liberec zavedla do ještě horší finanční situace, než ve které je.

Zodpovědné vedení města by tedy žádné peníze soukromým firmám nedalo a vedení by vzkázalo, aby se obrátilo tam kam má - tedy na stát. Uvidíme, jestli máme rozumné vedení a nebo si firma napojená na Syner a ODS (nejmenší koaliční stranu) prosadí svou.

A pokud má vedení města strach z toho, že by jim na stole přistály klíče od Sportparku nebo bazénu? No hurá - nic lepšího by se nemohlo stát. Protože pokud by to byly ztrátové podniky, dávno by je obě soukromé firmy neprovozovaly. Ale k tomu nakonec stačí pohled do výročních zpráv obou společností že …

Jak by postupovali Piráti?

  1. V první řadě by spolupracovali s řediteli městských společností na tom, aby jejich deficit v hospodaření byl znám co nejdříve a hledali způsob dorovnání tohoto propadu.

  2. Pokud by přišla podobná žádost jako nyní od SFM Liberec s.r.o., byl by žadatel povinen v takovém případě poskytnout účetnictví za posledních 5 let, aby bylo možné zhodnotit, zda výše požadavku vůbec odpovídá realitě.

  3. Dokud by nebyla vyřešena situace městských společností, nikomu jinému by se finanční pomoc neposkytovala.


Fotografie: Wikimedia Commons, autor Adam Fogl, použito na základě licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články