Aktuality "turów"

První velká investice z Fondu Turów zahájena

První velká investice z Fondu Turów zahájena

V libereckém Machníně dnes začíná rekonstrukce místní úpravny vody. Jde o první ze čtyř velkých investičních projektů, které se pomohou vypořádat s činností polského dolu Turów a s dopady sucha. Rekonstrukce úpravny vody v Machníně a revitalizace podzemních vrtů vytvoří potřebnou kapacitu k zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou na Hrádecku a Chrastavsku.

Turówu byla pozastavena platnost posouzení vlivu na životní prostředí

Turówu byla pozastavena platnost posouzení vlivu na životní prostředí

Těžba v polském hnědouhelném dole Turów může významně poškodit životní prostředí, uvedl Vojvodský správní soud ve Varšavě v odůvodnění předběžného opatření z 31. května 2023. Tím byla pozastavena účinnost rozhodnutí o dopadech dolu na životní prostředí (EIA) a bez něj nejde v podstatě vydat povolení k těžbě. De facto tím je pozastavené samotné povolení k těžbě do roku 2044.

Netransparentnost mi vadí, výsledná podoba smlouvy k Turówu má pozitiva i negativa

Netransparentnost mi vadí, výsledná podoba smlouvy k Turówu má pozitiva i negativa

Po třičtvrtě roce jednání se může při pohledu zvenčí zdát, že byla česko-polská smlouva o kompenzacích za dopad těžby v hnědouhelném dole Turów uzavřena narychlo. Osobně jsem se mnoha jednání s polskou stranou účastnil. Při pohledu zevnitř to jako ukvapené nevnímám a konečnou podobu smlouvy nahlížím z několika úhlů. Ve výsledku jde o dobrý krok a lepší strategii, než nekonečné soudní spory v každé konkrétní kauze poškozených.

Turówské fiasko. Nenechme se vydírat, po zvýšení sankcí budou Poláci k dohodě ochotnější

Turówské fiasko. Nenechme se vydírat, po zvýšení sankcí budou Poláci k dohodě ochotnější

Ostře sledované česko-polské bilaterální jednání skončilo, zdá se, neúspěchem. Neochota a manipulace ze strany našich severních sousedů brání smysluplnému posunu. To ovšem stojí především Poláky půl milionu eur denně a zdá se, že je to stále málo. Mezitím nadále dochází k devastaci životního prostředí na společné hranici a potlačování práv českých občanů.

Česko se může kvůli Turówu obrátit na soud, ale voda bude z naší krajiny odtékat dál

Česko se může kvůli Turówu obrátit na soud, ale voda bude z naší krajiny odtékat dál

K dalšímu posunu došlo v otázce problematiky polského hnědouhelného dolu Turów. Česká strana se snažila s polským protějškem dosáhnout mimosoudního řešení problémů způsobených těžbou, ale přes veškeré úsilí a pomoc od ministerstev zahraničí a zemědělství se jej dosáhnout nepodařilo. Nyní dala české straně Evropská komise za pravdu a vše směřuje k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Další štítky