Zpráva z červnového krajského zastupitelstva

Zpráva z červnového krajského zastupitelstva

Červnové zastupitelstvo mělo hodně bodů k projednání, neboť následuje letní přestávka a další zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje se bude konat až poslední den v srpnu.

Nejdelší diskuze se vedla nad aktualizací seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem, protože díky omezenému rozpočtu ze seznamu některé akce vypadly, např City Cross Run & Walk v České Lípě.

Pirátský náměstek pro ekonomiku Zbyněk Miklík předložil řádnou účetní závěrku Libereckého kraje k 31. 12. 2020. Zdůraznil zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2020 Ministerstvem financí. Na základě přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a účetní závěrka tak byla zastupitelstvem schválena.

Dále Zbyněk Miklík předložil závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2020. Z materiálu vyzdvihl informaci, že rozpočtové hospodaření kraje v průběhu roku 2020 rovněž analyzovala ratingová společnost Moody´s Public Sector Europe – Moody´s Investors Service EMEA Limited. Na základě provedené analýzy byl Libereckému kraji přidělen mezinárodní rating A1, národní rating Aa2.cz, se stabilním výhledem. Je to velmi dobrý výsledek, zejména s ohledem na záměr čerpání úvěrových prostředků, např. na modernizaci KNL. Závěrečný účet byl zastupitelstvem též schválen.

Významným bodem zasedání bylo zřízení příspěvkových organizací ZOO Liberec a Botanická zahrada Liberec-LK s účinností od 1.7.2021. Současně budou po dobu několika měsíců zachovány „staré“ příspěvkové organizace, a to do doby vypořádání všech závazků. Organizace musí být zřízeny jako nové, protože stávající příspěvkové organizace nelze převést mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články