Ondřej Kolek

Ondřej Kolek (* 27. března 1979) je předsedou krajského sdružení Libereckého kraje (Piráti). Pochází z Jablonce nad Nisou, dnes žije v Dolní Černé Studnici.

Vystudoval Gymnázium U Balvanu v Jablonci nad Nisou a Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (Ing., Ph.D.).

Má více než desetiletou praxi z průmyslového i akademického výzkumu a vývoje, kde se uplatnil jako specialista a manažer výzkumných projektů. Na VŠCHT absolvoval v oboru Chemie a chemická technologie anorganických nekovových materiálů. Působil ve společnostech Crytur (vývoj a výroba monokrystalů), Elmarco (výzkum v oblasti elektrostatického zvlákňování nanovláken), CxI při TUL (nanovlákna, tenké vrstvy na bázi sol-gel), velmi krátce v Membrain (ionexové membrány), odkud rychle přešel do současné pozice ve firme Atotech, kde vyvíjí nová řešení v oblasti protikorozní ochrany.

Mezi jeho největší záliby dnes patří Piráti. Dříve se intenzivně věnoval také dalším neřestem, např. teraristice (chov sklípkanů), přírodě, cestování, četbě a mnoholičnatému všehozpytu. Na prvním místě je ale milovaná Oipooik + 2 klony Hugo a Max.

Politické názory a priority

  • Poctivě hospodařící stát otevřený občanům je základ. S tím souvisí zveřejňování smluv, otevřená výběrová řízení a zavedení strojově čitelných účetní dat státu přístupných všem.
  • Ondřej chce podpořit začínající podnikatele a ekonomiku zaměřenou na výrobu s vysokou přidanou hodnotou.
  • Naše budoucnost začíná u vzdělávání dnešních dětí a mladých.
  • Naše země potřebuje promyšlenou koncepci a dlouhodobou vizi vzdělávání ve spojení s vizí efektivně financované vědy a výzkumu.
Navrhni úpravu