Ing. arch. Ondřej Novosad

35 let, architekt a urbanista

člen České pirátské strany, místopředseda MS Jablonec n. N.

otec dvou synů