Tomáš Martínek

Vystudoval ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, kde získal titul inženýr.

V současné době působí i nadále na této škole jako doktorand oboru Informační management (Ph.D.) Zabývá se také implementací informačních systémů jako fakultní systémový integrátor na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Prošel několika firmami, kde se věnoval převážně reklamě a marketingu. V současné době je podnikatelem v oboru internetového marketingu, konkrétně vlastní agenturu WebCesky.cz.

Angažuje se v aktivitách souvisejících s transparentností ve veřejné správě a ekonomií, převážně problematikou nezaměstnanosti, e-governmentu, otevřených měst. Podporuje projekty Otevřená města či OpenData. Věnuje se také výchově dětí v rámci ozdravných pobytů a skautingu.

Navrhni úpravu