Finance

Do působnosti Ministerstva financí patří správa pokladny České republiky, tvorba závěrečného účtu státu, nebo například dohled nad finančním trhem. Programový tým v oblasti financí bedlivě pozoruje vše, čemu se ministerstvo věnuje, připravuje protinávrhy a komunikuje je s veřejností.

Na tvorbě našeho programu v oblasti financí se můžete podílet i vy. Vzniká na základě diskuze na Pirátském fóru. Dále budeme připravovat stanoviska a medializaci.