Mediální tým

Hlásíme do světa, co Piráti dělají! Píšeme tiskové zprávy, připravujeme stanoviska, udržujeme kontakt s novináři od ČTK až po Pražský deník. Našim komunikačním médiem jsou Pirátské listy a každé další, které přebírají naše tiskové zprávy. Naloď se k nám! Každý Pirát je vysílač!