Průmysl a obchod

Do kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu patří příprava politiky v oblasti národního hospodářství. Připravuje zahraničně-ekonomickou politiku státu. Zabývá se rovněž oblastmi, jako např. digitalizace, rozvoj telekomunikací a vyjednávání mezinárodních obchodních smluv jako je ACTA, TTIP nebo CETA. Řídí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Český metrologický institut. Zabývá se také otázkami průmyslového vlastnictví, nebo patentů.

Nechcete, aby Česká republika přistoupila k další nebezpečné mezinárodní smlouvě? Zapojte se do diskuze nad programem v oblasti průmyslu a obchodu.