Zdravotnictví

Do působnosti Ministerstva zdravotnictví patří řízení, kontrola a dozor nad zravotnickými zařízeními. Dbá na ochranu veřejného zdraví a věnuje se činnosti v zdravotnického výzkumu. Dohlíží také nad provozem lázní a provozuje Inspektorát omamných a psychotropních látek. Tým Pirátů pro zdravotnictví sleduje činnost ministerstva, hodnotí jeho návrhy, připravuje vhodná stanoviska a přináší vlastní řešení pro oblast zdravotnictví v České republice.

Do činnosti týmu se můžete zapojit. O programu v oblasti zdravotnictví se diskutuje na Pirátském fóru.