Zemědělství

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro oblast zemědělství. Mimo to se věnuje také lesnímu, vodnímu a půdnímu hospodářství. Dohlíží na myslivost a rybářství. Řídí veterinární péči prostřednictvím Státní veterinární správy. Kontrolu potravin hlídá pomocí Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Dohlíží také na ochranu práv k novým odrůdám rostlin a k novým plemenům zvířat. Náš tým sleduje činnost Ministerstva zemědělství především v oblastech, kde se domníváme, že je třeba současný přístup změnit. Můžete nám pomoci a na Pirátském fóru se zapojit do diskuze o programovém bodu zemědělství, který připravujeme.