Cítím dost elánu a zkušeností. Senát není politický důchod

Cítím dost elánu a zkušeností. Senát není politický důchod

Ve stejném termínu jako krajské volby proběhnou ve třetině obvodů i volby senátní. Pirátský kandidát na senátora v České Lípě Petr Jeník je původní profesí účetní a novinář. Mezi Piráty se etabloval již v roce 2014. O tři roky později vystřídal v zastupitelstvu města stranického kolegu Tomáše Martínka, který se stal poslancem. Trojnásobný otec Petr se publikační činnosti zcela nevzdal, i když aktuálně působí především jako web developer. Bojuje proti internetovým podvodníkům, je mimo jiné tvůrcem satirického webu Bonzačka.cz a je aktivní ve veřejné sféře. Pro senátní volby v roce 2020 získal podporu ostatních Pirátů Libereckého kraje a své vize shrnul do šesti základních bodů. Jako senátor má v plánu vybudovat funkční regionální kancelář otevřenou všem a měnit tak zažitý obraz Senátu jako odkladiště politiků. Chce se zasadit o rovný přístup k právu a spravedlnosti a navrhovat systémová řešení místo populismu. Leží mu na srdci stopka hromadění exekucí, dotace malým a středním podnikům a v neposlední řadě rozvoj eGovernmentu.

Můžeš se voličům a pirátským příznivcům představit?

Narodil jsem se, vystudoval jsem a kromě jednoho roku na vojně žiju celý život v České Lípě. Je mi čtyřicet, jsem ženatý a mám tři děti. Skoro dvacet let zpracovávám účetnictví a programuji. Dělám databáze, statistiky a internetový marketing. Těžko se to pojmenovává, ale kdybych to měl říci jen pár slovy, tak jsem účetní a IT specialista. Jak říká moje mamka: "dělám něco na počítači". Dost lidí mě ale vnímá i jako novináře.

Co ty a politika? Proč jsi se rozhodl dobýt senát?

Veřejného života na Českolipsku se účastním už dlouho. Nejprve v roli pozorovatele, kdy jsem dva roky psal o dění tady v regionu jako redaktor zdejšího deníku, nyní už řadu let aktivně i jako politik.

Ani přesto si nevybavuji práci některého z bývalých senátorů. Vyjmenuji vám je všechny, ale kde měli či mají kancelář, kdo byli, jsou a co dělají či dělali jejich asistenti a poradci, to si prostě nevybavím. A přitom senátor by měl být veřejně aktivní. Lidé funkci senátora vnímají jako jakéhosi regionálního ombudsmana.

Tak si tedy představuješ svou práci na pozici senátora?

A přesně takový bych chtěl být. Nejdu si do senátu užívat politický důchod. Je mi čtyřicet a mám dost elánu i zkušeností, abych se stal přesně takovým senátorem, jakým si myslím, že by senátor měl být.

Legislativní proces, ve kterém budu ctít demokratické principy, svobodu, transparentnost, beru jako samozřejmost. Klíčová však musí být práce v regionu. Zřídím proto skutečně funkční regionální kancelář a stanu se prostředníkem mezi občany, úřady a místními politiky.

Prostředky vynaložené na poradce, asistenty, administrativu a experty chci využít ve prospěch lidí, ne jako prebendy pro rodinu a kamarády. Chci dát lidem i sobě důvod přestat o senátu smýšlet jako o odkladišti vysloužilých politiků .

PETRJENIK.CZ

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

V minulém týdnu jsem se byl podívat na průběh vybraných rekonstrukcí a modernizací škol Libereckého kraje. Průběžně se snažíme zlepšovat stav krajských budov, investovat do jejich rozvoje, řešíme havarijní a neuspokojivé stavy a často s využitím evropských prostředků modernizujeme školy a zázemí pro výuku.

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do nadcházejících krajských voleb v roce 2024 povede Zbyněk Miklík. Mezi jeho priority patří energetická soběstačnost kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, transparentní veřejné zakázky, uplatňování digitálních nástrojů pro efektivní fungování veřejné správy, hospodárné řízení investic a podpora sociálního podnikání a místních podnikatelů.