Aktuality

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

V minulém týdnu jsem se byl podívat na průběh vybraných rekonstrukcí a modernizací škol Libereckého kraje. Průběžně se snažíme zlepšovat stav krajských budov, investovat do jejich rozvoje, řešíme havarijní a neuspokojivé stavy a často s využitím evropských prostředků modernizujeme školy a zázemí pro výuku.

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do nadcházejících krajských voleb v roce 2024 povede Zbyněk Miklík. Mezi jeho priority patří energetická soběstačnost kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, transparentní veřejné zakázky, uplatňování digitálních nástrojů pro efektivní fungování veřejné správy, hospodárné řízení investic a podpora sociálního podnikání a místních podnikatelů.

Rozdáváme teplé jídlo potřebným

Rozdáváme teplé jídlo potřebným

Piráti v Libereckém kraji vaří pro potřebné od roku 2019, nejprve v Liberci, následně i v České Lípě. Od podzimu do jara pravidelně vaří a rozdávají jídlo. Pomáhají tak lidem na ulici nejen miskou teplého jídla, ale i radou či prostým popovídáním.

Do rozpočtu kraje by měly peníze plynout na základě lepších kritérií

Do rozpočtu kraje by měly peníze plynout na základě lepších kritérií

Příprava rozpočtového výhledu Libereckého kraje na příští roky je v plném běhu a v návaznosti na něj i rozpočet kraje na příští rok. Stejně jako v případě státu je rozpočet kraje nejdůležitějším zákonem roku, tedy nejdůležitějším usnesením zastupitelstva kraje. Finance totiž umožňují zajistit veřejné služby, rozvíjet kraj, opravovat silnice, řešit kapacitu škol nebo sociálních služeb. Můžeme mít smělé plány, ale pokud na ně nebudeme mít, zůstanou v rovině planých vizí. A v případě kraje platí, že na dluh nemůžeme žít.

Plán pro Chrastavu navrhuje třiadvacet opatření, jak rozvíjet krajinu

Plán pro Chrastavu navrhuje třiadvacet opatření, jak rozvíjet krajinu

Liberecký kraj má zpracovánu první část Krajinného plánu Chrastavy. Jeho účelem bylo hodnocení a zapojení současných i výhledových aktivit nejen města Chrastavy, ale i dalších subjektů hospodařících v krajině tak, aby se zlepšila schopnost zadržení vody v krajině, protipovodňová opatření a aplikovaly se prvky modrozelené infrastruktury s ohledem na klimatické extrémy. Pro kraj jej zpracovala společnost Envicons, která dokončila analytickou část, na níž naváže návrhovou částí rozpracovávající konkrétní opatření.

První velká investice z Fondu Turów zahájena

První velká investice z Fondu Turów zahájena

V libereckém Machníně dnes začíná rekonstrukce místní úpravny vody. Jde o první ze čtyř velkých investičních projektů, které se pomohou vypořádat s činností polského dolu Turów a s dopady sucha. Rekonstrukce úpravny vody v Machníně a revitalizace podzemních vrtů vytvoří potřebnou kapacitu k zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou na Hrádecku a Chrastavsku.

Stavte lodě, železnobrodská neckyáda se blíží!

Stavte lodě, železnobrodská neckyáda se blíží!

Poslední červencová sobota bude v Železném Brodě patřit pátému ročníku obnovené Železnobrodské neckyády. V očekávání horkého léta bude den strávený u Jizery nebo v ní nebetyčně osvěžující. Závod tradičních i netradičních plavidel doplní program pro děti, divadlo a po skončení závodu afterparty pirátských dj’s. Takže je jen na vás, zda se přidáte se svojí posádkou nebo budete vše pozorovat z bezpečné (a suché) vzdálenosti.

Ekosystémové služby jsou cestou, jak počítat s hodnotou přírody

Ekosystémové služby jsou cestou, jak počítat s hodnotou přírody

Ekosystémové služby jsou cestou, jak hodnotit veřejný zájem při posuzování dopadů na životní prostředí. Rozvíjející se myšlenka v sobě spojuje nejen ochranu přírody samotné, ale také veřejný zájem a přínos ekosystémů pro společnost. Zavedení metodiky k hodnocení ekosystémových služeb řešíme v Národní platformě ekosystémových služeb, kde zastupuji Asociaci krajů České republiky.