Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do nadcházejících krajských voleb v roce 2024 povede Zbyněk Miklík. Mezi jeho priority patří energetická soběstačnost kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, transparentní veřejné zakázky, uplatňování digitálních nástrojů pro efektivní fungování veřejné správy, hospodárné řízení investic a podpora sociálního podnikání a místních podnikatelů.

Zbyněk Miklík v současnosti působí na pozici náměstka hejtmana pro ekonomiku, správu majetku, investice, veřejné zakázky a informatiku, současně je zastupitelem města Turnov, kde žije. Krajské fórum Pirátů zvolilo v primárních volbách nejen Zbyňka Miklíka lídrem kandidátky, ale i další čelní kandidáty a kandidátky.

„Uplynulé tři roky ve vedení kraje dokládají, že umíme naše programové priority přetavit do konkrétních kroků, které zlepšují život v Libereckém kraji. Hospodaření kraje umožňuje investovat do veřejných služeb, běží velké i menší projekty ve zdravotnictví, školství, sociálních službách, kultuře, podporujeme modro-zelenou infrastrukturu a opatření pro rozvoj krajiny. Zvládli jsme energetickou krizi. Digitalizujeme vnitřní i vnější chod úřadu a otevíráme jeho data veřejnosti. Pro další volby máme připravený tým, který bude dělat, co je správné pro občany kraje,“ říká Zbyněk Miklík.

Piráti v Libereckém kraji ve volbách do zastupitelstva kraje získali necelých deset procent hlasů, zastoupeni jsou pěti zastupiteli a jsou součástí vedení kraje. Druhým členem Rady Libereckého kraje je Václav Židek, který řídí resort životního prostředí a zemědělství, další Piráti aktivně pracují ve všech výborech zastupitelstva.

Nyní je čeká práce na programu, který představí v první polovině příštího roku. Využijí v něm zkušenosti nejen s krajskou, ale i obecní politikou. Témat, která kraj může řešit nebo podpořit ve městech a obcích je mnoho – od sociálních služeb přes klimatickou změnu po podporu bydlení, a pro ně mají Piráti v Libereckém kraji silný tým. Do čela kandidátky po lídrovi Zbyňku Miklíkovi byli na druhé až deváté místo zvoleni:

Daniela Weissová, krajská zastupitelka, předsedkyně výboru sociálních věcí, divadelnice, zdravotní klaun

Václav Židek, člen rady Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství

Marek Förster, krajský zastupitel, předseda Krajského sdružení Pirátů Libereckého kraje, programátor

Petr Slanina, zastupitel statutárního města Liberec, odborný pracovník ve zdravotnickém výzkumu

Jiřina Macháčková, odborná a vědecko-výzkumná pracovnice v oblasti ochrany životního prostředí

Jan Hruška, náměstek primátora statutárního města Liberec pro městské bydlení a místní Agendu 21

Michal Malý, student doktorského studia v oblasti politologie

Jan Tempel, krajský zastupitel, IT specialista

Čelo kandidátky do krajských voleb 2024
Čelo kandidátky do krajských voleb v roce 2024
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zálohování PET lahví naruší systém třídění odpadů a připraví obce o peníze

Zálohování PET lahví naruší systém třídění odpadů a připraví obce o peníze

Zavedení zálohového systému pro PET lahve naruší systém odpadového hospodářství a sníží motivaci obcí zlepšovat systémy třídění a dotřiďování. V současnosti se účinnost třídění zlepšuje a je vyšší než určené průběžné cíle. Osamocené řešení jednoho materiálu nabourá stabilitu systému třídění a připraví obce o peníze, které může použít pro rozvoj odpadového hospodářství.

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

V minulém týdnu jsem se byl podívat na průběh vybraných rekonstrukcí a modernizací škol Libereckého kraje. Průběžně se snažíme zlepšovat stav krajských budov, investovat do jejich rozvoje, řešíme havarijní a neuspokojivé stavy a často s využitím evropských prostředků modernizujeme školy a zázemí pro výuku.