Ing. Zbyněk Miklík

náměstek hejtmana Libereckého kraje pro ekonomiku, správu majetku, investice, veřejné zakázky a informatiku

náměstek hejtmana Libereckého kraje pro ekonomiku, správu majetku, investice, veřejné zakázky a informatiku, zastupitel Města Turnov. Narozen v jihomoravských Boskovicích, studoval v Brně, pracoval v Praze a od roku 2014 žije v Turnově. Členem Pirátů je od roku 2018.

Zbyněk Miklík se narodil v roce 1975 v jihomoravských Boskovicích. Vystudoval provozně ekonomickou fakultu a fakultu informatiky Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Profesně se věnoval nástrojům pro elektronické zadávání veřejných zakázek ve společnosti Tender Systems s.r.o., kde před vstupem do profesionální politiky působil na pozici obchodního ředitele. Je ženatý a má dvě děti.

Odpovědnost za budoucnost svých dětí a nespokojenost s větou „nějak bylo a nějak bude“ jej přiměla vstoupit do komunální politiky. A mezi Piráty. Ti jsou podle něj pracovití, logicky myslící lidé, kteří dokáží pojmenovat problémy, hledat řešení a nesledovat u toho osobní prospěch.

V roce 2018 poprvé Piráti uspěli ve volbách do Zastupitelstva Turnova a Zbyněk Miklík se stal členem rady města, v současnosti je opozičním zastupitelem a předsedou kontrolního výboru.

Ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2020 vedl kandidátku Pirátů a následně byl zvolen náměstkem hejtmana Libereckého kraje pro ekonomiku, majetek, investice, veřejné zakázky a informatiku. Mohl při tom využít zkušenosti z obchodu, zajišťování veřejných zakázek a využívání informačních technologií, díky nimž přispěl k rozvoji celého kraje. Nic se nestane samo a hned, vše má svůj čas a k cíli je třeba dojít postupnými kroky. Ať již jde o transparentní a zodpovědné hospodaření, otevřené zadávání veřejných zakázek, energetickou soběstačnost, smysluplná výstavbu s architektonickou hodnotou nebo digitalizaci a elektronizaci chodu krajského úřadu především uvnitř, ale i navenek.

Mezi jeho politické priority ve zkratce patří:

  1. Posílit energetickou soběstačnost Libereckého kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, rozvoj komunitní energetiky a chytrý energetický management pro organizace ve správě kraje.
  2. Zajistit nejen transparentní a nediskriminační veřejné zakázky, ale současně uplatňování inovativních přístupů při výběru vhodných dodavatelů s důrazem na ekologickou a společenskou odpovědnost kraje jako zadavatele.
  3. Uplatňovat digitální nástroje pro efektivní fungování úřadu a současně díky nim zajistit otevřenost veřejné správy s přístupem občanů k informacím a datům.
  4. Propojit digitální technickou mapu kraje s digitální správou a údržbou budov po dobu jejich životnosti pro hospodárné řízení investic kraje.
  5. Podporovat – nejen ve veřejných zakázkách – sociální podnikání a místní podnikatele.
Piráty povede do krajských voleb Zbyněk Miklík

Pirátská strana