Pirát v Kontrolním výboru Liberce upozorňuje na pochybný pokus o směnu pozemku i aroganci úředníka

Pirát v Kontrolním výboru Liberce upozorňuje na pochybný pokus o směnu pozemku i aroganci úředníka

Kontrolní výbor města Liberec aktuálně vydal dvě stanoviska k problematickým kauzám, které zhodnotil v květnu a červnu letošního roku. První se týká dlouholeté tahanice o zpětný odkup pozemku původně určenému k vybudování informačního turistického centra společností Kalendář Liberecka. Druhá kontrola poukázala na nesrovnalosti v provozování City DashBoard, který vzhledem k deficitní aktivitě Liberecké Informační Služby a.s. neplní svou funkci. Je nyní na čtvrtečním jednání vedení města, jak se oběma problémům postaví.

V případě záměru vybudování turistického centra v se vracíme až do roku 2007, kdy byl kvůli realizaci projektu společnosti Kalendář Liberecka odprodán městský pozemek se smluvním konstatováním, že pokud nedojde k realizaci do roku 2010, přejde pozemek zpět pod správu SML za kupní cenu 158 tisíc korun. Ačkoliv nikdy žádná stavba nevznikla, město nemá majetkové poměry stran pozemku dosud vypořádány, neboť ho Kalendář Liberecka přes četná upozornění nikdy zpět nepřevedl.

Situace se vyvinula naopak zcela proti smyslu věci, kdy v roce 2019 schválili zastupitelé i radní města směnu nevyužitého pozemku s Kalendářem Liberecka za větší v Ruprechticích, i proti negativnímu stanovisku Městských lesů Liberec. Jenže to by bylo evidentně protiprávní, jak upozorňuje Pirát a člen kontrolního výboru Pavel Felgr.

"Díky kontrole jsme zjistili, že město uzavřelo smlouvu, která neobsahovala sankční ustanovení. Scházela část, která by obsahovala postih pro Kalendář Liberecka pro případ, že by nepostavil lehkou stavbu a nepřevedl pozemek zpět na město. Ani proto není jejich požadavek na směnu pozemku, který už dávno nemá mít, za jiný, podle většiny členů kontrolního výboru oprávněný," konstatuje Felgr.

Nefunkční City dashBoard i arogantní úředník

Druhá kontrola, která odhalila neuspokojivý stav informačního projektu City dashBoard, spíše než na prblematickou nápravu, narazila na nepochopitelné a protiprávní stanovisko ředitele městské firmy. Dashboard v době první kontroly v roce 2019 nevykazoval žádnou aktualizaci a poslední publikovaná data byla tři roky stará. Kontrolní komise vyhodnotila, že o projektu občané nevědí, je třeba ho lépe propagovat, a tak zajistit smysluplnost investice, která proběhla v době působení dřívějšího vedení města. Již v průběhu kontroly došlo k částečné nápravě.

"Největším problémem při kontrole byl přístup ředitele Liberecké IS a.s. Ing. Jaroslava Bureše o postoupení smluv s firmami, které se spolupodíleli na vzniku Dashboardu. Pan ředitel smlouvy ale členům kontrolního výboru odmítl poskytnout s tím, že kontrolním orgánem je dozorčí rada a poskytovat materiály kontrolnímu výboru města není jeho povinnost," říká Pavel Felgr a dodává: "Liberecká IS a.s. je povinným orgánem podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, na což má dokonce rozhodnutí soudu. Kromě toho není možné, aby ředitel městské společnosti znemožňoval kontrolní činnost kontrolnímu výboru, kterému přísluší podle Zákona o obcích - konkrétně § 119 odst. 3 písm. c)."
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

V minulém týdnu jsem se byl podívat na průběh vybraných rekonstrukcí a modernizací škol Libereckého kraje. Průběžně se snažíme zlepšovat stav krajských budov, investovat do jejich rozvoje, řešíme havarijní a neuspokojivé stavy a často s využitím evropských prostředků modernizujeme školy a zázemí pro výuku.

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do nadcházejících krajských voleb v roce 2024 povede Zbyněk Miklík. Mezi jeho priority patří energetická soběstačnost kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, transparentní veřejné zakázky, uplatňování digitálních nástrojů pro efektivní fungování veřejné správy, hospodárné řízení investic a podpora sociálního podnikání a místních podnikatelů.