Piráti brojí proti politickým trafikám. Chtějí lepší stanovy v městských společnostech

Piráti brojí proti politickým trafikám. Chtějí lepší stanovy v městských společnostech

Piráti upozorňují na nedostatky a doporučují jabloneckému vedení dvakrát měřit, než rychle rozdávat funkce v představenstvu a dozorčí radě v nově vznikající městské společnosti Jablonecká dopravní a.s.

Jablonecký náměstek pro ekonomiku, Miloš Vele (ODS), předkládá dle zveřejněného programu zastupitelstva města na čtvrteční jednání záměr založit novou městskou společnost Jablonecká dopravní a. s.

Společnost má dle důvodové zprávy operativně zajistit fungování městské hromadné autobusové dopravy.

K předloženému záměru mají Piráti výhrady a upozorňují zastupitele i vedení města na nedostatečně zpracovanou důvodovou zprávu, chybějící hodnotící kriteria při obsazování klíčových pozic zástupců statutárního města Jablonec nad Nisou do orgánů společnosti.

Piráti upozorňují na znění předložených stanov, které nemyslí např. na povinnosti dosazených členů podávat zprávy zastupitelstvu, limitaci výši odměny členů představenstva, odstranění střetu zájmu atp. Piráti kladou důraz na odborné, kvalifikační předpoklady členů představenstva. Namísto obsazováním postů převážně představiteli samosprávy.

Jaroslav Šída (Piráti) k tomu dodává:

“Překvapilo mě například navrhované personální složení, kdy jsou bez jakéhokoliv bližšího zdůvodnění navrženi do představenstva Miloš Vele (ODS), Petr Roubíček (TOP09), Petr Vobořil (DOMOV)”.

Piráti apelují na zastupitele města, aby takto připravený záměr nepodpořili.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články