Primátor Liberce si přivlastňuje něco, o co se nezasloužil

Primátor Liberce si přivlastňuje něco, o co se nezasloužil

V letech 1997–2007 bylo město Liberec spoluinvestorem zhruba 44 bytových domů. V nich vzniklo cca 1200 bytů. Část z nich jsou tzv. sociální byty, ale převážná část bytových domů vznikla jako byty pro družstevní bydlení. Tehdy vznikala i jednotlivá bytová družstva.

Po 20 letech od kolaudace se městu postupně začala bytová družstva hlásit o převod domů do svého vlastnictví. Město se v této situaci obrátilo na advokátní kancelář Máchal & Bobek, ale nikoliv proto, aby byly bytovým družstvům a družstevníkům převedeny byty dle původní dohody zdarma nebo za 1Kč. Jak šel tedy čas s touto kauzou?

2019/11 – Interma byty a.s. podává návrh dohody o narovnání

Zastupitelé města byli emailem 6. června 2019 informováni o tom, že společnost Interma byty a.s. podala žalobu na město Liberec, kterou se domáhají vyjádření vůle soudem. V listopadu 2019 obdrželo vedení města „Návrh dohody o narovnání mezi společností Interma BYTY a SML“.

2020/02- Rada město projednává návrh dohody

Tento návrh projednala RM 4. února 2020 a usnesením č.123/2020 ve kterém pověřuje primátora statutárního města Liberec a náměstka primátora pro ekonomiku a majetkovou správu k dalšímu jednání se společností Interma BYTY a.s., akciová společnost v intencích způsobu stanovení nového spoluvlastnického podílu SML a možností další dispozice s tímto spoluvlastnickým podílem SML uvedených v kapitole 6 vyjádření k návrhu dohody o narovnání společnosti Interma BYTY a.s.

2020/05 – Rada města pověřuje AK Máchal & Bobek podáním žaloby

Rada města přijala usnesení 421/2020 kterým dává pokyn externí advokátní kanceláři k podání žaloby a k zahájení právních kroků vedoucích k podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení.

Starostové pro Liberec ústy p.Hrona na počátku tvrdili, že smlouvy jsou neplatné. Citováno ze zápisu zastupitelstva 28. května 2020:

Michal Hron (str. 18 zápisu ze zastupitelstva): „Především chci zareagovat na to, že smlouvy jsou neplatné z nějakých formálních důvodů. Není to přeci pouze ten formální důvod z titulu, že to nebylo zveřejněno, je to o 1 Kč, která neodpovídá ceně obvyklé. Je to v zákoně jasně napsané, když cena není zdůvodněna, je to neplatné.“*

2020/06 – Mimořádné a řádné zastupitelstvo města

Otázka převodu bytů se řešila také na mimořádném zastupitelstvu města v červnu 2020, kde mimo jiné primátor řekl:

Jaroslav Zámečník (str.24 zápisu ze zastupitelstva): „Já jsem dnes zastupitelům přeposlal stanovisko ombudsmana JUDr. Křečka, který se již před časem vyjadřoval k těmto daňovým záležitostem. A z něj, aspoň tedy pro mě, jasně vyplývá, že při symbolickém nebo bezúplatném převodu za 1 Kč, bohužel, bude muset bytové družstvo zaplatit 19% daň.“*

Na řádném zasedání zastupitelstva města mluvil primátor Zámečník o inspiraci Jabloncem.

Jaroslav Zámečník (str.28 zápisu ze zastupitelstva): „Ano, ohledně investic do okolí, to jsem načerpal, když jsme byli s RNDr. Hronem v Jablonci nad Nisou, kde jsem mluvil s panem primátorem RNDr. Čeřovským a panem náměstkem Ing. Kouřilem, tzn. za ODS a za ANO, tam říkali, budeme mít dohodu s družstevníky u nás, je to částka 80–120 tis. Kč a slíbili jsme družstevníkům v Horní Proseči, že to budeme investovat zpátky do Horní Proseče“.*

Družstevníci se nedali, spojili se (a to nejen v Liberci, ale i v dalších městech) a společně začali řešit svojí situaci s premiérem, Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra.

Liberecký kraj přišel se zákonodárnou iniciativou, kterou navrhl změnit zákon č. 211/2000, to je zákon o státním fondu podpor investic, zákon č. 128/2000, zákon o obcích, zákon č. 131/2000, zákon o hlavním městě Praze a zákon o daních z příjmů č. 586/1992. Zákony se ale zatím nezměnili …

Tato iniciativa kraje ale družstevníky neuspokojila a v říjnu 2020 se sešli s ministryní Klárou Dostálovou a a výsledkem jejich aktivity a aktivity JUDr. Hany Kordové Marvanové a Mgr. Zdeňka Joukla je Společné stanovisko Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Je nezpochybnitelné, že nebýt aktivity družstevníků a jejich právních zástupců, nemuselo by se toto stanovisko vůbec narodit.

Jako Piráti nemáme problém pochválit současné vedení města za něco, co bude jejich dílem a povede ku prospěchu obyvatel. Je ale potřeba říci, že vyjádření pana primátora na Facebooku je naprosto nepravdivé:

Jaroslav Zámečník (Facebook Náš Liberec): „Stanovisko je na světě díky snaze Starostů prosadit legislativní iniciativou v září 2020 změny 4 zákonů. Cílem bylo, aby družstevníci dostali majetek města zdarma a nemuseli platit daň z bezplatného příjmu.“

Společné stanovisko je na světě díky neutuchající aktivitě družstevníků nejen z Liberce, ale celé ČR a jejich právních zástupců. Zákonodárná iniciativa kraje v tomto procesu nesehrála žádnou roli, neboť zákony, které byly touto iniciativou dotčeny zůstávají zatím nezměněny.

V dubnovém zpravodaji na str. 16 se je pak další vyjádření pana primátora: „Dát na výkřiky některých zastupitelů typu „neplatné smlouvy se mají dodržovat“, by znamenalo zděděný právní svinčík po předchozích vedeních jen zakonzervovat a  čekat, až se v  budoucnu opět vyvalí.“

Společné stanovisko tří ministerstev říká totéž, co říkali zastupitelé ve svých „výkřicích“ jak to označil pan primátor – totiž to, že smlouvy se mají dodržovat a že smlouvy uzavřené před 20ti lety je třeba posuzovat tehdejší platnou legislativou. A smlouvy byly – dle tehdejší legislativy – platné a uzavřené tak jak měly být.

Pro dokreslení situace pak nabízíme dva grafy, které asi vnáší do celé situace dostatečně výmluvný vhled.

Graf

Graf

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články