Primátor Liberce si přivlastňuje něco, o co se nezasloužil

Primátor Liberce si přivlastňuje něco, o co se nezasloužil

V letech 1997–2007 bylo město Liberec spoluinvestorem zhruba 44 bytových domů. V nich vzniklo cca 1200 bytů. Část z nich jsou tzv. sociální byty, ale převážná část bytových domů vznikla jako byty pro družstevní bydlení. Tehdy vznikala i jednotlivá bytová družstva.

Po 20 letech od kolaudace se městu postupně začala bytová družstva hlásit o převod domů do svého vlastnictví. Město se v této situaci obrátilo na advokátní kancelář Máchal & Bobek, ale nikoliv proto, aby byly bytovým družstvům a družstevníkům převedeny byty dle původní dohody zdarma nebo za 1Kč. Jak šel tedy čas s touto kauzou?

2019/11 – Interma byty a.s. podává návrh dohody o narovnání

Zastupitelé města byli emailem 6. června 2019 informováni o tom, že společnost Interma byty a.s. podala žalobu na město Liberec, kterou se domáhají vyjádření vůle soudem. V listopadu 2019 obdrželo vedení města „Návrh dohody o narovnání mezi společností Interma BYTY a SML“.

2020/02- Rada město projednává návrh dohody

Tento návrh projednala RM 4. února 2020 a usnesením č.123/2020{ve kterém pověřuje primátora statutárního města Liberec a náměstka primátora pro ekonomiku a majetkovou správu k dalšímu jednání se společností Interma BYTY a.s., akciová společnost v intencích způsobu stanovení nového spoluvlastnického podílu SML a možností další dispozice s tímto spoluvlastnickým podílem SML uvedených v kapitole 6 vyjádření k návrhu dohody o narovnání společnosti Interma BYTY a.s.

2020/05 – Rada města pověřuje AK Máchal & Bobek podáním žaloby

Rada města přijala usnesení 421/2020 kterým dává pokyn externí advokátní kanceláři k podání žaloby a k zahájení právních kroků vedoucích k podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení.

Starostové pro Liberec ústy p. Hrona na počátku tvrdili, že smlouvy jsou neplatné. Citováno ze zápisu zastupitelstva 28. května 2020:

Michal Hron (str. 18 zápisu ze zastupitelstva): „Především chci zareagovat na to, že smlouvy jsou neplatné z nějakých formálních důvodů. Není to přeci pouze ten formální důvod z titulu, že to nebylo zveřejněno, je to o 1 Kč, která neodpovídá ceně obvyklé. Je to v zákoně jasně napsané, když cena není zdůvodněna, je to neplatné.“*

2020/06 – Mimořádné a řádné zastupitelstvo města

Otázka převodu bytů se řešila také na mimořádném zastupitelstvu města v červnu 2020, kde mimo jiné primátor řekl:

Jaroslav Zámečník (str.24 zápisu ze zastupitelstva): „Já jsem dnes zastupitelům přeposlal stanovisko ombudsmana JUDr. Křečka, který se již před časem vyjadřoval k těmto daňovým záležitostem. A z něj, aspoň tedy pro mě, jasně vyplývá, že při symbolickém nebo bezúplatném převodu za 1 Kč, bohužel, bude muset bytové družstvo zaplatit 19% daň.“*

Na řádném zasedání zastupitelstva města mluvil primátor Zámečník o inspiraci Jabloncem.

Jaroslav Zámečník (str.28 zápisu ze zastupitelstva): „Ano, ohledně investic do okolí, to jsem načerpal, když jsme byli s RNDr. Hronem v Jablonci nad Nisou, kde jsem mluvil s panem primátorem RNDr. Čeřovským a panem náměstkem Ing. Kouřilem, tzn. za ODS a za ANO, tam říkali, budeme mít dohodu s družstevníky u nás, je to částka 80–120 tis. Kč a slíbili jsme družstevníkům v Horní Proseči, že to budeme investovat zpátky do Horní Proseče“.*

Družstevníci se nedali, spojili se (a to nejen v Liberci, ale i v dalších městech) a společně začali řešit svojí situaci s premiérem, Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra.

Liberecký kraj přišel se zákonodárnou iniciativou, kterou navrhl změnit zákon č. 211/2000, to je zákon o státním fondu podpor investic, zákon č. 128/2000, zákon o obcích, zákon č. 131/2000, zákon o hlavním městě Praze a zákon o daních z příjmů č. 586/1992. Zákony se ale zatím nezměnili …

Tato iniciativa kraje ale družstevníky neuspokojila a v říjnu 2020 se sešli s ministryní Klárou Dostálovou a a výsledkem jejich aktivity a aktivity JUDr. Hany Kordové Marvanové a Mgr. Zdeňka Joukla je Společné stanovisko Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj{:target="_blank"}. Je nezpochybnitelné, že nebýt aktivity družstevníků a jejich právních zástupců, nemuselo by se toto stanovisko vůbec narodit.

Jako Piráti nemáme problém pochválit současné vedení města za něco, co bude jejich dílem a povede ku prospěchu obyvatel. Je ale potřeba říci, že vyjádření pana primátora na Facebooku je naprosto nepravdivé:

Jaroslav Zámečník (Facebook Náš Liberec): „Stanovisko je na světě díky snaze Starostů prosadit legislativní iniciativou v září 2020 změny 4 zákonů. Cílem bylo, aby družstevníci dostali majetek města zdarma a nemuseli platit daň z bezplatného příjmu.“

Společné stanovisko je na světě díky neutuchající aktivitě družstevníků nejen z Liberce, ale celé ČR a jejich právních zástupců. Zákonodárná iniciativa kraje v tomto procesu nesehrála žádnou roli, neboť zákony, které byly touto iniciativou dotčeny zůstávají zatím nezměněny.

V dubnovém zpravodaji na str. 16 se je pak další vyjádření pana primátora: „Dát na výkřiky některých zastupitelů typu „neplatné smlouvy se mají dodržovat“, by znamenalo zděděný právní svinčík po předchozích vedeních jen zakonzervovat a  čekat, až se v  budoucnu opět vyvalí.“

Společné stanovisko tří ministerstev říká totéž, co říkali zastupitelé ve svých „výkřicích“ jak to označil pan primátor – totiž to, že smlouvy se mají dodržovat a že smlouvy uzavřené před 20ti lety je třeba posuzovat tehdejší platnou legislativou. A smlouvy byly – dle tehdejší legislativy – platné a uzavřené tak jak měly být.

Pro dokreslení situace pak nabízíme dva grafy, které asi vnáší do celé situace dostatečně výmluvný vhled.

Graf majetkového podílu na jednom bytu.

Graf majetkového podílu na jednom bytu v roce 2000.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

PINKÁRA tour

PINKÁRA tour

PINKára tour Libereckým krajem v tomhle vymazleným autě prosviští v úterý 14. května. Začínáme v Jilemnici, jedeme přes Železný Brod a Jablonec nad Nisou, abychom skončili v Turnově. To, proč je to Pinkára, zjistíš, když přijdeš na trasu.

Jak se připravuje fotovoltaická elektrárna Ralsko

Jak se připravuje fotovoltaická elektrárna Ralsko

Liberecký kraj připravuje ambiciózní projekt výstavby fotovoltaické elektrárny na ploše bývalého vojenského letiště Ralsko. Elektrárna, jejíž instalovaný výkon by mohl být až 104 MWp a vyrobí ročně zhruba až 104 000 MWh, by mohla významně změnit energetickou soběstačnost Libereckého kraje a snížit náklady kraje na energie, které by následně mohl využít pro lepší veřejné služby. V médiích se v minulých dnech objevily informace o zájmu Policie České republiky v souvislosti s přípravou tohoto projektu. Dosud nejsou známy žádné podrobnosti. Zastupitelé Libereckého kraje dnes obdrželi informace o probíhající přípravě FVE Ralsko a pokládáme za správné, aby se s nimi mohli seznámit i občané kraje.