David Schindler

Supervizor zaměstnanců obsluhy vlaků, sládek

Narozen 17.8.1994. Bývalý pirátský zastupitel v Turnově, mladá krev se zaměřením na životní prostředí, dopravu a veřejnou hromadnou dopravu, udržitelnost a odpadové hospodářství.

Členem pirátů jsem od roku 2017. Jsem zastupitel města Turnov, vedu komisi pro životní prostředí a jsem členem dopravní komise a finančního výboru. Také jsem členem dozorčí rady Technických služeb města Turnov a Turnovských odpadových služeb. V těchto oblastech se snažím prosazovat smysluplné návrhy vedoucí ke zlepšení životního prostředí nebo dopravní situace ve městě a cyklodopravy. Pracujeme na novém systému sběru tříděného odpadu a snížení podílu recyklovatelných odpadů ve směsném odpadu. Podařilo se mi vytvořit a prosadit plán obnovy remízků a mezí v lánech v katastru města. Pomáhal jsem pořádat mítinky u příležitosti voleb, výročí 17. listopadu, sovětské okupace apod.

Rád bych pomohl Pirátům k lepšímu volebnímu výsledku, protože jsme strana která nabízí rozumná řešení a tíhne k rozumné ekologii a podpoře veřejné dopravy.