Ivan Indráček

Předseda podnikatelské asociace

Vystudovaný statik stavebních konstrukcí - mostař V “devadesátkách” pracoval na Ministerstvu životního prostředí, rok vedl nadaci Environmental partnership (dnes Nadace Partnerství). Od roku 1995 se pohybuje v oboru pohonných hmot. Od roku 2000 vede SČS - Unii nezávislých petrolejářů, ve 2014 k tomu přidal i Českou asociaci LPG. Opakovaně vykonává i funkci vicepresidenta UPEI (Evropská unie nezávislých petrolejářů)

Ve 2010 byl poprvé zvolen zastupitelem v obci Desná.

Volnočasové zájmy: fotografie, turistika, genealogie

Ivan Indráček

registrovaný příznivec