Jan Munzar

project engineer

Už mě nebaví sledovat, jak o důležitých věcech rozhodují jiní, bez názoru občanů. Lípa je nás všech. Pojďme do toho společně.

Jan Munzar (*1989) se narodil v České Lípě. V roce 2010 odmaturoval na SOŠ a SOU, 28. října, obor Management strojírenství. Pracuje jako projektový inženýr ve firmě Auria Solutions. Jako českolipského rodáka ho velmi zajímá dění ve městě. Ať už jde o veřejný prostor, životní prostředí, nakládání s veřejnými penězi nebo podpora amatérského sportu v České Lípě.

S Pirátskou stranou sympatizuje díky jejímu programu, transparentnosti a nezkažeností politickou minulostí. Přál by si, aby komunální politika přestala být nástrojem pro osobní zisk politiků.

To vše přispělo k tomu, že se rozhodl zapojit do fungování Pirátské strany v České Lípě a v roce 2018 se stal členem. Od stejného roku je i zástupcem Pirátů ve výboru pro životní prostředí v České Lípě a od založení místního sdružení je také jeho členem.

V prosinci 2021 byl zvolen předsedou MS Českolipsko.