Leoš Křeček

mediální manažer - kontakt pro média

Narozen a soustavně žijící v Liberci, přes čtyřicet let. Vzděláním učitel, pracovně nejprve úředník, posléze učitel. Zájmy sahající od humanitních věd přes IT technologie po rukodělné práce a výrobu mýdla a zahradničení. Od března 2023 pomáhá Pirátům v Libereckém kraji s mediální komunikací a vnějšími vztahy.

„Die Grenzen meiner Welt bedeuten die Grenzen meiner Sprache.“

Žije v Liberci, kde se před více než čtyřiceti lety narodil. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, učitelství pro střední školy v oborech český jazyk a literatura a společenské vědy. Patnáct let působil ve veřejné správě v oblasti vzdělávání, postupně prošel přes odborné pozice do manažerských pozic. Prováděl analýzy dat, připravoval strategie a koncepce, poskytoval poradenství v oblasti dotací, vedl semináře, moderoval konference, zajišťoval akce, psal projekty, zaváděl projektové a procesní řízení, podílel se na řízení kvality, řídil kolektivy a projektové týmy. Příležitostně po celou tu dobu učil. Poslední čtyři roky působil v managementu střední školy, učil naplno a snažil se změnit vzdělávání takzvaně odspodu. Spravoval webové stránky a sociální sítě školy, zajišťoval vizuální identitu školy, náborové akce.

Na čem pracoval, to jej naplňovalo a rozšiřovalo obzory. Teď nebo před deseti lety. Umění, zejména slovesné. Filosofie, a když už, tak jazyka. Aplikace, které rozšiřují možnosti sdílet znalosti cestami mimo pruskou kadetku. Grafický design a typografie, obecně k obsahu přiřadit formu. Nakonec i první webové stránky ručně psaného HTML kódu mu později otevřely dnešní redakční systémy pro správu webů. Rozvoj lidí. Vymýšlení projektů. Aplikovaná chemie v podobě výroby mýdel a domácí kosmetiky. Spojuje to snad jen divergentní myšlení a příběhy, které mu dovolily z jednoho přeskakovat na druhé.

Vedle soustavného zájmu o politické dění zejména na místní úrovni se zajímá o vzdělávací politiku a související témata.