Zpráva ze říjnového zasedání zastupitelstva

Zpráva ze říjnového zasedání zastupitelstva

Z říjnového zastupitelstva nejnaléhavěji zazněla snaha pirátské zastupitelky Daniely Weissové. Ta před zastupitele předstoupila s otevřeným dopisem apelujícím na velice zásadní problém ze sociální oblasti. Liberecký kraj se nyní dostal do situace, kdy hrozí, že nebude možné dostatečně zabezpečit péči o duševně nemocné. Financování služeb pro osoby s duševním onemocněním přechází na Ministerstvo zdravotnictví České republiky a pro rok 2022 se finanční podpora bude redukovat pouze na podporu Center pro duševní zdraví. Liberecký kraj ovšem jako jediný v republice, nemá (v souladu s reformou péče o duševní zdraví) zřízené Centrum duševního zdraví. Neznamená to však, že by v našem kraji péče o duševně nemocné nefungovala. Pracuje zde koordinační skupina pro reformu péče o duševní zdraví a vznikl i multidisciplinární tým.

Na rozhodnutí vlády zareagoval náměstek hejtmana Petr Tulpa, který se dopisem adresovaným na Ministerstvo zdravotnictví požaduje úpravu financování sociálních služeb tak, aby zohledňovalo částku určenou pro služby zapojené do reformy péče o duševní zdraví. D. Weissová si je však vědoma důležitosti vzniku centra a tak neváhala oslovit zastupitele a požádat je o aktivní podporu při jeho zřízení. Důvodem, proč centrum nebylo doposud zřízeno, je nedostatek personálního zajištění, tedy chybějící lékaři, zdravotní sestry a podpůrný tým.

Rozsáhlou diskuzi spustily body, které přinesl náměstek hejtmana a radní za Piráty, Zbyněk Miklík. Na zasedání předložil body týkající se bezúplatného nabytí areálu Zoologické zahrady Liberec a Botanické zahrady Liberec, který daruje statutární město Liberec na základě darovací smlouvy Libereckému kraji. Nově přijatý nemovitý majetek bude svěřen do správy nově vzniklým příspěvkovým organizacím, které ho budou nadále využívat ke své činnosti. Jednou z podmínek bezúplatného převodu je dohoda, že převáděné nemovitosti budou využity výhradně za účelem provozování zoologické a botanické zahrady a dalších činností provozovaných příspěvkovými organizacemi. Cílem půlročního jednání a výsledných smluv je zajistit provoz (provozní náklady) a zejména rozvoj zoologické zahrady tak, aby splnila náročné podmínky Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Zastupitelstvo body schválilo.

Zastupitelé dále schválili střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025. Nutno říci, že v covidové době je predikce daňových příjmů nesnadná disciplína a výhled rozpočtu se tak nesestavoval snadno. Zbyněk Miklík, který návrh předložil, prezentoval postup sestavování výhledu rozpočtu i detailní vyčíslení předpokládaných daňových příjmů a výdajů jednotlivých resortů. Výhled rozpočtu mimo jiné zahrnuje i navýšení nákladů na provoz nově nabyté zoologické zahrady.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Toulavé kočky: potřebujeme tři kroky k řešení

Toulavé kočky: potřebujeme tři kroky k řešení

Populace toulavých zvířat nejen v Česku, ale i v Evropě roste. Zatímco na opuštěné a toulavé psy je česká legislativa poměrně dobře připravena, stejně jako se řeší jejich nelegální množení v množírnách, kočky zůstávají stranou zájmu. V Evropě se nachází podle odhadů sto milionů volně se potulujících psů a dvojnásobný počet koček. V Česku pak podle některých údajů počet toulavých koček přesahuje třicet tisíc a roste geometrickou řadou. Jde ovšem o odhady, protože nástroje k evidenci koček chybí. Citelně to zasahuje útulky, které jsou plné zvířat, o které se nikdo nechce starat a s ohledem na množení koček nejen v množírnách, ale narozených „na ulici“ jde o předem prohranou bitvu. Útulky mohou praskat ve švech a koček bude stále přibývat.

Zálohování PET lahví naruší systém třídění odpadů a připraví obce o peníze

Zálohování PET lahví naruší systém třídění odpadů a připraví obce o peníze

Zavedení zálohového systému pro PET lahve naruší systém odpadového hospodářství a sníží motivaci obcí zlepšovat systémy třídění a dotřiďování. V současnosti se účinnost třídění zlepšuje a je vyšší než určené průběžné cíle. Osamocené řešení jednoho materiálu nabourá stabilitu systému třídění a připraví obce o peníze, které může použít pro rozvoj odpadového hospodářství.