Zpráva ze srpnového zasedání zastupitelstva

Zpráva ze srpnového zasedání zastupitelstva

Zastupitelé se sešli poslední prázdninový den, aby probrali značné množství bodů, které se během léta nakupilo. Z programu nevyčníval žádný kontroverzní bod a tak zasedání mělo velmi svižné tempo.

Pirátský radní, Zbyněk Miklík, v písemných informacích předložil plnění rozpočtu kraje za období leden až červenec 2021, ze kterého vyplývá, že objem skutečně dosažených příjmů za toto období byl vyšší než objem skutečně realizovaných výdajů. Pro rozpočet kraje je to rozhodně pozitivní zpráva. Aktuálně je inkaso sdílených daní za měsíce leden až červenec roku 2021 vyšší než plán na toto období a rovněž je vyšší i v porovnání se stejným obdobím roku 2020. Na vyšších daňových příjmech za měsíce leden až červenec proti loňskému roku se podílí vyšší inkaso především na dani z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty.

Následující graf názorně zobrazuje vývoj v posledních třech letech.

Srovnání měsíčního inkasa sdílených daní za období 2018 - 2021

Pirátský zastupitel a člen rady kraje, Václav Židek, přinesl na zasedání bod, který se týkal změny rozpočtu a úpravy ve výdajových kapitolách odboru Životního prostředí a zemědělství. Předmětem změny rozpočtu je úprava rozpočtu tak, aby bylo zajištěno financování Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na Lužické Nise, která je dalším navazujícím krokem na Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise.

Oba body pirátských zastupitelů byly zastupitelstvem schváleny.

Zastupitelé dále schválili navýšení financování sociálních služeb na rok 2022 z prostředků Libereckého kraje o částku 20.000.000 Kč na celkovou částku 30.000.000 Kč. Dotační řízení je určeno pro neziskový sektor, který nedisponuje finančními prostředky na začátku kalendářního roku. Finanční podpora je určena na krytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči a je určena k využití v lednu až červnu 2022.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Toulavé kočky: potřebujeme tři kroky k řešení

Toulavé kočky: potřebujeme tři kroky k řešení

Populace toulavých zvířat nejen v Česku, ale i v Evropě roste. Zatímco na opuštěné a toulavé psy je česká legislativa poměrně dobře připravena, stejně jako se řeší jejich nelegální množení v množírnách, kočky zůstávají stranou zájmu. V Evropě se nachází podle odhadů sto milionů volně se potulujících psů a dvojnásobný počet koček. V Česku pak podle některých údajů počet toulavých koček přesahuje třicet tisíc a roste geometrickou řadou. Jde ovšem o odhady, protože nástroje k evidenci koček chybí. Citelně to zasahuje útulky, které jsou plné zvířat, o které se nikdo nechce starat a s ohledem na množení koček nejen v množírnách, ale narozených „na ulici“ jde o předem prohranou bitvu. Útulky mohou praskat ve švech a koček bude stále přibývat.

Zálohování PET lahví naruší systém třídění odpadů a připraví obce o peníze

Zálohování PET lahví naruší systém třídění odpadů a připraví obce o peníze

Zavedení zálohového systému pro PET lahve naruší systém odpadového hospodářství a sníží motivaci obcí zlepšovat systémy třídění a dotřiďování. V současnosti se účinnost třídění zlepšuje a je vyšší než určené průběžné cíle. Osamocené řešení jednoho materiálu nabourá stabilitu systému třídění a připraví obce o peníze, které může použít pro rozvoj odpadového hospodářství.