Piráti podepsali koaliční smlouvu se Starosty pro LK a ODS. Noví zastupitelé složili slib

Piráti podepsali koaliční smlouvu se Starosty pro LK a ODS. Noví zastupitelé složili slib

V návaznosti na výsledky krajských voleb uzavřeli koaliční smlouvu zástupci Česká pirátské strany, Starostů pro Liberecký kraj a Občanské demokratické strany. Smlouva má zajistit úspěšné fungování koalice po dobu volebního období Zastupitelstva Libereckého kraje v letech 2020 - 2024. Návazně došlo v rámci ustavující krajské schůze i ke složení zastupitelských slibů.

Všech 32 zvolených zastupitelů koaličních stran se zavázalo plnit jednotlivé body Programového prohlášení koalice a hledat pro ně podporu napříč krajským zastupitelstvem. Koaliční spolupráce je postavena na jasných pravidlech zamezujících korupčnímu jednání a střetu zájmů ve všech orgánech LK, firmách krajem zřizovaných či s majetkovou účastí LK.

Mezi další cíle koaličních partnerů patří co nejširší zapojení veřejnosti, neziskových, veřejnoprávních a podnikatelských subjektů do rozhodovacích procesů v rámci krajské samosprávy. V neposlední řadě pak vyvážený rozvoj všech částí LK s prioritou v oblastech, které má úřad v působnosti. Krajský úřad by měl profesionálně pracovat nezávisle na politickém složení samosprávy a jednotlivé pozice budou obsazovány na základě otevřených výběrových řízení posuzující uchazeče podle předem známých kritérií. Především však podle odborných znalostí, zkušeností a osobních kvalit.

Piráti mají dva radní

V úterý 3. listopadu proběhlo ustavující zastupitelstvo kraje, kde pět pirátských zastupitelů složilo spolu s ostatními přítomnými slib a převzalo osvědčení o zvolení do funkce. Došlo k volbě hejtmana, náměstků a radních v souladu s uzavřenou koaliční smlouvou.

Za Piráty byl jako náměstek pověřený řízením resortu ekonomiky, investic, veřejných zakázek a informatiky zvolen Zbyněk Miklík. Jako radní pověřený řízením resortu zemědělství a životního prostředí byl zvolen Václav Žídek. Dále byly ustanoveny výbory zastupitelstva a navoleni členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Piráty zde bude zastupovat Jarmila Valešová.

Zastupitelstvo schválilo programové prohlášení. Všichni zvolení radní, kteří zároveň zastávají jinou uvolněnou funkci deklarovali, že přejdou do režimu neuvolněných a vymezili časový horizont, kdy opustí tyto funkce úplně. Nejzazším termínem je 30. června 2021.

První pracovní schůze zastupitelstva byla naplánována na 24. listopadu 2020.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

PINKÁRA tour

PINKÁRA tour

PINKára tour Libereckým krajem v tomhle vymazleným autě prosviští v úterý 14. května. Začínáme v Jilemnici, jedeme přes Železný Brod a Jablonec nad Nisou, abychom skončili v Turnově. To, proč je to Pinkára, zjistíš, když přijdeš na trasu.

Jak se připravuje fotovoltaická elektrárna Ralsko

Jak se připravuje fotovoltaická elektrárna Ralsko

Liberecký kraj připravuje ambiciózní projekt výstavby fotovoltaické elektrárny na ploše bývalého vojenského letiště Ralsko. Elektrárna, jejíž instalovaný výkon by mohl být až 104 MWp a vyrobí ročně zhruba až 104 000 MWh, by mohla významně změnit energetickou soběstačnost Libereckého kraje a snížit náklady kraje na energie, které by následně mohl využít pro lepší veřejné služby. V médiích se v minulých dnech objevily informace o zájmu Policie České republiky v souvislosti s přípravou tohoto projektu. Dosud nejsou známy žádné podrobnosti. Zastupitelé Libereckého kraje dnes obdrželi informace o probíhající přípravě FVE Ralsko a pokládáme za správné, aby se s nimi mohli seznámit i občané kraje.