Václav Židek

Pochází z Ostravy, kde prožil 21 let života. V roce 2001 se přestěhoval do Libereckého kraje, kde žije dodnes.

Před Piráty nepatřil k žádné politické straně.

Vystudoval střední průmyslovou školu chemickou, ačkoliv maturoval ze tří chemických předmětů, tak se chemií nikdy nezabýval profesně. Od prodejce IT, přes další obchodní činnost se dostal až k tomu, že je OSVČ, od roku 2007 se zabýval velkoobchodním prodejem a prodejem online.

V profesním životě má za sebou poměrně různorodou škálu oborů, vždy se rád učí nové věci. Co všechny obory spojovalo, bylo pracovní zařazení, které bylo naplněno komunikací dovnitř i ven (support a zákazník), precizní zjišťování potřeb firem či jednotlivců (spolupracovníci, zákazníci), také příprava projektů, dokumentace, kalkulace a v neposlední řadě vedení lidí k realizaci takových úkolů. Později z důvodů časového nasazení a odstěhování na venkov přešel do sféry OSVČ - kde je od roku 2012 dodnes. Tedy má i široké osobní zkušenosti se státní byrokracií :-).

Pirátem se stal v dubnu 2018, o členství se ucházel od říjnových voleb 2017 (požádal před vyhlášením výsledků) - kdy po vhození lístku došel k přesvědčení,že důvody volby jsou tak silné, že nemůže být už jen voličem a příznivcem Pirátů, ale musí se zapojit více do práce strany. Nerad by jednou litoval, že jen stál opodál a čekal, jak to dopadne. Chce vědět, že se o změnu k lepšímu alespoň pokusil. Ideálně ji pomohl realizovat.

Za hlavní nosnou myšlenku Pirátského snažení považuje svobodnou informovanou společnost, která se řídí deminimem. Trochu utopie, ale jako cíl to vidí, na kolik se povede splnit je druhá otázka. Je velmi vděčný za postoje, které vedou k řešení bez nutnosti sbírání bodů. Ochota pracovat i s opozicí na věcném řešení, to je podle něj stěžejní věc pirátství - neválčit v zákopech, ale pracovat na řešení. Pak se na to logicky váže to, co má smysl pro společnost jako celek. Věří, že i v kraji se v tomto dá mnohé udělat.

Je týmovým hráčem a práce pro Piráty jej natolik pohltila, že zbývá čas už jen na rodinu. Poslední dobou se snaží upnout síly k sebevzdělávání a rozvoji Pirátů i mimo své pracovní zařazení. Dlouhodoběji se věnuje dopravní problematice s resortním týmem.