Zpráva z listopadového zasedání zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva z listopadového zasedání zastupitelstva Libereckého kraje

V poslední listopadový den se naši zastupitelé sešli, aby se věnovali projednání bohatého programu. Bezesporu nejdůležitějším bodem celého zasedání byl návrh rozpočtu kraje na příští rok, který přednesl náměstek hejtmana a pirátský radní Zbyněk Miklík. Úvodem upozornil, že predikce daňových příjmů je v dnešní době velmi obtížná a návrh rozpočtu je tak nastaven střízlivě.

V návrhu rozpočtu má pro příští rok k dispozici Liberecký kraj celkem 3.886.420.000 korun. Je to o 608 milionů více než v roce letošním. Pomohl tomu i meziroční nárůst 12,1 % z dosažených příjmů ze sdílených daní za rok 2021, které přinášejí do rozpočtu 360 milionů navíc oproti letošnímu roku. Nejvíce peněz vynaloží kraj na dopravu, do krajského dotačního fondu či na modernizaci liberecké nemocnice. Nejvýznamnějším projektem příštích let je právě výstavba nového Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec. Kraj nyní hledá vhodnou banku, která mu poskytne 1,3 miliardy na pokrytí nákladů na jeho výstavbu. Významného navýšení finančních prostředků na provoz se dočkají i příspěvkové organizace kraje v souvislosti s očekávaným navýšením cen energií a služeb a také s navyšováním mezd a platů. Rozpočet kraje nově počítá i s financováním provozu a rozvoje nově nabité zoologické a botanické zahrady.

Návrh rozpočtu kraje na příští rok byl zastupitelstvem schválen.

Zbyněk Miklík se dále zasloužil o velmi pozitivní změnu na krajském úřadě a to o přechod na nový systém elektronického schvalování materiálů, který nahradí dosavadní způsob vlastnoručního podepisování a ušetří tak mnoho času a administrativních sil. Zastupitelstvo tak muselo schválit úpravu svého jednacího řádu.

Pirátští zastupitelé dále iniciovali změnu jednacího řádu výborů Zastupitelstva Libereckého kraje. Úprava spočívá v doplnění případů, kdy předseda výboru může členům umožnit distanční účast na jednání výboru. Distanční jednání tak nyní není omezeno pouze na vyhlášený nouzový stav, ale v odůvodněných případech se mohou členové výboru účastnit jednání distančně.

Za sociální oblasti, které se aktivně věnuje pirátská zastupitelka Daniela Weissová, byl nejdůležitější bod strategie sociálního začleňování Libereckého kraje. Strategie ukazuje směr, kterým by se řešení sociálního vyloučení mělo ubírat, prosazuje společensky odpovědné hodnoty vztahující se k boji se sociálním vyloučením, upozorňuje na nedostatky při hledání řešení sociálního vyloučení a zasazuje se o šíření tématu sociálního začleňování na všech správních úrovních v rámci kraje. Jedním z cílů dokumentu je tedy přispět ke vzniku takového společenského klimatu, ve kterém bude fungovat politika, jejímž cílem je oslabování či zpomalování procesů sociálního vyloučení.

Pirátský radní Václav Židek přinesl na zasedání několik rozpočtových opatření, které se týkaly spolufinancování vodohospodářské infrastruktury a poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje na pořízení fotovoltaické elektrárny. Středisko ekologické výchovy LK je od července 2021 provozovatelem Domu přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova. Tento objekt je oficiálním návštěvnickým centrem CHKO Český ráj a slouží pro environmentální vzdělávání obyvatel a návštěvníků regionu Českého ráje.

Všechny zmíněné body byly zastupitelstvem schváleny.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Toulavé kočky: potřebujeme tři kroky k řešení

Toulavé kočky: potřebujeme tři kroky k řešení

Populace toulavých zvířat nejen v Česku, ale i v Evropě roste. Zatímco na opuštěné a toulavé psy je česká legislativa poměrně dobře připravena, stejně jako se řeší jejich nelegální množení v množírnách, kočky zůstávají stranou zájmu. V Evropě se nachází podle odhadů sto milionů volně se potulujících psů a dvojnásobný počet koček. V Česku pak podle některých údajů počet toulavých koček přesahuje třicet tisíc a roste geometrickou řadou. Jde ovšem o odhady, protože nástroje k evidenci koček chybí. Citelně to zasahuje útulky, které jsou plné zvířat, o které se nikdo nechce starat a s ohledem na množení koček nejen v množírnách, ale narozených „na ulici“ jde o předem prohranou bitvu. Útulky mohou praskat ve švech a koček bude stále přibývat.

Zálohování PET lahví naruší systém třídění odpadů a připraví obce o peníze

Zálohování PET lahví naruší systém třídění odpadů a připraví obce o peníze

Zavedení zálohového systému pro PET lahve naruší systém odpadového hospodářství a sníží motivaci obcí zlepšovat systémy třídění a dotřiďování. V současnosti se účinnost třídění zlepšuje a je vyšší než určené průběžné cíle. Osamocené řešení jednoho materiálu nabourá stabilitu systému třídění a připraví obce o peníze, které může použít pro rozvoj odpadového hospodářství.