Kde nevadí 200 autobusů za den, nebude vadit dalších 70 nákladních aut

Kde nevadí 200 autobusů za den, nebude vadit dalších 70 nákladních aut

Vedení Liberce se rozhodlo řešit dopravu do vznikající průmyslové části v Ostašově (v areálu bývalé slévárny) tím, že kamiony do a z této oblasti budou jezdit přes ulici Švermovu. Ano, přes tu ulici, která je už tak dost přetížená.

Za jeden den tam projede 70 nákladních aut. A co se stane, když jich bude víc? Citace z materiálu do zastupitelstva (str. 3)„Při překročení tohoto limitu bude pak městu náležet finanční náhrada ve výši 1 mil. Kč za každých 10 nákladních vozidel, a to na základě sčítání dopravy provedeném odbornou společností."

Nevýhodná smlouva s mnoha problémy

A tady narážíme na několik problémů:

  1. Kdo bude počítat každý den, kolik nákladních automobilů přijelo a vyjelo z areálu?
  2. Proč je nutné překročení limitu o nějaký počet vozidel a nestačí jen samotné překročení limitu?

Řešení u prvního bodu je prosté – nainstalovat u vjezdu do areálu čidlo v takové výšce, aby snímalo nákladní automobily a na základě tohoto čidla mít pak přehled o tom, kolik nákladních aut přijelo a vyjelo z areálu.

Druhý bod je pro město dost nevýhodný. Pokud by totiž městem projelo 79 nákladních aut, nestane se vůbec nic – prostě 70 nebo 79, je to jedno. Společnost FINAPRA Development a.s. totiž zaplatí pokutu až za 80té auto … Tady se ukazuje první slabé místo smlouvy.

Druhé slabé místo je v textu „sčítání dopravy provedené odbornou společností". A tady je potřeba položit si otázku PROČ? Proč nesčítat auta pomocí čidla nebo kamery každý den a mít tak podklad pravidelně? Kdo bude počítat, kolik aut projelo opravdu?

Jak by postupovali Piráti

Město naprosto rezignovalo na to, aby ulevilo dopravě ve Švermově ulici a zjednodušilo dopravu i ze samotné budované průmyslové zóny. Jak?

Z areálu bývalé slévárny se nabízí jednoduchá cesta ulicí Domky kolem letiště. Jak je vidět z obrázku, všechny pozemky vpravo (ze směru od slévárny) jsou města. Řešením by tedy bylo rozšířit současnou ulici a vytvořit tam výrazně kratší napojení do areálu.

Smlouva se má schvalovat na květnovém zastupitelstvu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

V minulém týdnu jsem se byl podívat na průběh vybraných rekonstrukcí a modernizací škol Libereckého kraje. Průběžně se snažíme zlepšovat stav krajských budov, investovat do jejich rozvoje, řešíme havarijní a neuspokojivé stavy a často s využitím evropských prostředků modernizujeme školy a zázemí pro výuku.

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do nadcházejících krajských voleb v roce 2024 povede Zbyněk Miklík. Mezi jeho priority patří energetická soběstačnost kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, transparentní veřejné zakázky, uplatňování digitálních nástrojů pro efektivní fungování veřejné správy, hospodárné řízení investic a podpora sociálního podnikání a místních podnikatelů.