Piráti jednali o zachování zahrádek

Piráti jednali o zachování zahrádek

Koncem minulého týdne proběhla schůzka libereckého Piráta Pavla Felgra a náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiřího Šolce. Předmětem schůzky byl protipovodňový plán města a zejména část týkající se ulice Wintrova, kde chce současné vedení města zlikvidovat zahrádkářskou kolonii a postavit povodňový park.

Piráti nijak nezpochybňují nutnost protipovodňových opatření, ale na rozdíl od současného vedení města by postupovali jinak.

„Vzhledem k tomu, že cílem protipovodňového plánu je ochránit město, mělo by se začít s realizací protipovodňových opatření už před městem (za součinnosti s Krajským úřadem) a pak ve městě v tom sledu, jak řeka městem protéká. Začínat zrovna zahrádkami, které jsou téměř na konci města, a navíc opatřením, které má stát polovinu celého protipovodňového plánu (109 milionů) a ochrání majetek za 36 milionů nedává zrovna smysl“, říká Pavel Felgr.

Pokud jde o oblast Wintrova, Piráti chtějí zachování zahrádek a realizaci takových protipovodňových opatření, která by toto umožnila.

„Pan náměstek slíbil, že nás propojí se zpracovatelem studie společností VRV a my jim představíme naše návrhy, co by v daném místě šlo realizovat. Pracujeme přitom s oběma břehy (nejen s břehem, kde jsou zahrádky)“ uzavírá Pavel Felgr.

Na schůzce také přišla řeč na seminář, který pan náměstek na lednovém zastupitelstvu slíbil zorganizovat. Ten by se měl konat v polovině února a jeho termín bude (podle slibu pana náměstka) oznámen alespoň s týdenním předstihem. Piráti trvají na tom, aby byl nejen pro zastupitele, ale pro širokou veřejnost a bylo možné pokládat otázky zpracovateli studie i vedení města.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

V minulém týdnu jsem se byl podívat na průběh vybraných rekonstrukcí a modernizací škol Libereckého kraje. Průběžně se snažíme zlepšovat stav krajských budov, investovat do jejich rozvoje, řešíme havarijní a neuspokojivé stavy a často s využitím evropských prostředků modernizujeme školy a zázemí pro výuku.

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do nadcházejících krajských voleb v roce 2024 povede Zbyněk Miklík. Mezi jeho priority patří energetická soběstačnost kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, transparentní veřejné zakázky, uplatňování digitálních nástrojů pro efektivní fungování veřejné správy, hospodárné řízení investic a podpora sociálního podnikání a místních podnikatelů.