Více peněz na opravy krajských silnic a pro dotační programy

Více peněz na opravy krajských silnic a pro dotační programy

Zásadním bodem únorového krajského zastupitelstva bylo rozdělení 315 milionů korun z vyšších daňových příjmů za loňský rok do letošního rozpočtu, který předložil pirátský náměstek pro ekonomiku Zbyněk Miklík. Více peněz tak poputuje na opravy silnic druhé a třetí třídy, a to 100 milionů korun.

Mapa plánovaných oprav v roce 2021

Pirát Zbyněk Miklík také předložil návrh na navýšení dotačního fondu kraje na 110 milionů Kč a zastupitelé spolu sním schválili rozdělení této částky do programů dotačního fondu na rok 2021.

Podpory se dočkají například hasiči nebo řemeslníci. Peníze přispějí také k vybudování nových cyklostezek, obnově venkova nebo zadržování vody v krajině. Kraj nezapomíná ani na integraci menšin či rekonstrukci památek.

Dotační kalendář pro rok 2021

Kraj se připravuje na změnu klimatu

Pirátský radní pro životní prostředí Václav Žídek předložil Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje na roky 2021-2027. Cílem je zvýšit připravenost kraje a jeho obyvatel na dlouhodobé sucho, zvyšování teplot, vydatné srážky, záplavy a mimořádné výkyvy počasí.

Dále bylo schváleno financování sociálních služeb v rámci, kterého bude rozděleno 834 milionů mezi poskytovatele v Libereckém kraji.

Problémy s registračním systémem

Kromě plánovaných bodů programu se projednával i průběh očkování. Bohužel došlo v centrálním registračním systému k problémům. Seniorům, kteří se zaregistrovali v prvních dnech po spuštění systému, nepřicházejí SMS pro rezervaci termínu. Přitom volná místa v očkovacích centrech jsou. Prosím šiřte informaci, že pokud se čekající zaregistrují znova, termín jim bude obratem nabídnut.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

V minulém týdnu jsem se byl podívat na průběh vybraných rekonstrukcí a modernizací škol Libereckého kraje. Průběžně se snažíme zlepšovat stav krajských budov, investovat do jejich rozvoje, řešíme havarijní a neuspokojivé stavy a často s využitím evropských prostředků modernizujeme školy a zázemí pro výuku.

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do nadcházejících krajských voleb v roce 2024 povede Zbyněk Miklík. Mezi jeho priority patří energetická soběstačnost kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, transparentní veřejné zakázky, uplatňování digitálních nástrojů pro efektivní fungování veřejné správy, hospodárné řízení investic a podpora sociálního podnikání a místních podnikatelů.