Kraj podpoří Potravinovou banku a vykoupí pozemky pro centrální depozitář

Kraj podpoří Potravinovou banku a vykoupí pozemky pro centrální depozitář

První krajské zasedání zastupitelstva v roce 2021 bylo co do počtu bodů krátké. Jednání svižné a neslo se veselém duchu. Došlo i na vypnutí mikrofonu, ovšem bylo to omylem a zastupitelka Volfová to přijala mnohem klidněji než nedávno poslanec Volný.

Pirátské návrhy uspěly

Co se týče Pirátských návrhů, tak radní Václav Židek předložil k projednání dotaci pro Potravinovou banku, která v minulém roce přerozdělila 219 tun potravin a drogerie potřebným. Zastupitelstvo dotaci ve výši 300 tisíc korun schválilo.

Zelenou dostal také návrh od Piráta a náměstka hejtmana Zbyňka Miklíka na koupi pozemku v Raspenavě, kde má vyrůst dům pro zdravotně postižené. Schválená byla i budoucí koupě pozemku v Českém Dubu pro výstavbu centrálního depozitáře Severočeského muzea.

Zastupitelé podpořili protidrogové služby a jednání online

Zastupitelé rozdělili 4,7 milionu korun na financování protidrogových sociálních služeb pro rok 2021 mezi příjemce ADVAITA, Most k naději, Laxus a Maják. Zároveň schválili zřízení příspěvkové organizace Školní statek Frýdlant. Ta naváže na Krajský statek Frýdlant s.r.o. který je nyní v likvidaci a bude sloužit jako centrum odborného vzdělávání v úzké spolupráci se Střední školou hospodářskou a lesnickou. Do budoucna se uvažuje i o vybudování hipologického centra Policie ČR.

V neposlední řadě je důležité říct, že nově se k zasedání krajských výborů mohou jejich členové připojit online.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

Investice do škol jsou investicí do vzdělávání

V minulém týdnu jsem se byl podívat na průběh vybraných rekonstrukcí a modernizací škol Libereckého kraje. Průběžně se snažíme zlepšovat stav krajských budov, investovat do jejich rozvoje, řešíme havarijní a neuspokojivé stavy a často s využitím evropských prostředků modernizujeme školy a zázemí pro výuku.

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do voleb povede Zbyněk Miklík

Piráty v Libereckém kraji do nadcházejících krajských voleb v roce 2024 povede Zbyněk Miklík. Mezi jeho priority patří energetická soběstačnost kraje s důrazem na obnovitelné zdroje energie, transparentní veřejné zakázky, uplatňování digitálních nástrojů pro efektivní fungování veřejné správy, hospodárné řízení investic a podpora sociálního podnikání a místních podnikatelů.