Aktuality "krajina"

Plán pro Chrastavu navrhuje třiadvacet opatření, jak rozvíjet krajinu

Plán pro Chrastavu navrhuje třiadvacet opatření, jak rozvíjet krajinu

Liberecký kraj má zpracovánu první část Krajinného plánu Chrastavy. Jeho účelem bylo hodnocení a zapojení současných i výhledových aktivit nejen města Chrastavy, ale i dalších subjektů hospodařících v krajině tak, aby se zlepšila schopnost zadržení vody v krajině, protipovodňová opatření a aplikovaly se prvky modrozelené infrastruktury s ohledem na klimatické extrémy. Pro kraj jej zpracovala společnost Envicons, která dokončila analytickou část, na níž naváže návrhovou částí rozpracovávající konkrétní opatření.

Další štítky