Aktuality "těžba"

Podporujeme požadavek kompenzace vzniklých nákladů v souvislosti s ilegální těžbou v dole Turów

Podporujeme požadavek kompenzace vzniklých nákladů v souvislosti s ilegální těžbou v dole Turów

Liberecký kraj v souladu s Ministerstvem životního prostředí ČR požaduje nepokračovat v další těžební činnosti v polském hnědouhelném dolu Turów, neboť povolení k těžbě bylo platné do konce dubna 2020 a jeho prodloužení bylo učiněno v rozporu s unijním právem. Kraj žádá o ukončení porušování evropských směrnic a kompenzaci škod.

Piráti se staví proti těžbě čediče na Tlustci, zapojili své poslance a iniciují novou expertízu

Piráti se staví proti těžbě čediče na Tlustci, zapojili své poslance a iniciují novou expertízu

Otázka těžby čediče na Tlustci se dostala do mezní fáze. Celosvětově rapidně ubývá chráněných živočišných a rostlinných druhů, tím spíše je podivné udělení výjimky z ochrany ohrožených druhů na Tlustci, které je údajně založeno na veřejném zájmu, převyšujícím důvody ochrany. Nejen Piráti ovšem profit soukromé firmy za veřejný zájem nepovažují. Do kauzy sporu o těžbu na Tlustci se tak rozhodli vedle stávajících aktivních jednotlivců a organizací vložit také dopravní expert Pirátů v Libereckém kraji Václav Židek a pirátští poslanci Dana Balcarová a Tomáš Martínek.

Další štítky