Aktuality "stanovisko"

Netransparentnost mi vadí, výsledná podoba smlouvy k Turówu má pozitiva i negativa

Netransparentnost mi vadí, výsledná podoba smlouvy k Turówu má pozitiva i negativa

Po třičtvrtě roce jednání se může při pohledu zvenčí zdát, že byla česko-polská smlouva o kompenzacích za dopad těžby v hnědouhelném dole Turów uzavřena narychlo. Osobně jsem se mnoha jednání s polskou stranou účastnil. Při pohledu zevnitř to jako ukvapené nevnímám a konečnou podobu smlouvy nahlížím z několika úhlů. Ve výsledku jde o dobrý krok a lepší strategii, než nekonečné soudní spory v každé konkrétní kauze poškozených.

Další štítky