Aktuality "kontrola"

Výsledky kontroly? Nikterak příznivé pro Magistrát města Liberec

Výsledky kontroly? Nikterak příznivé pro Magistrát města Liberec

Když jsem se koncem září dozvěděl, že Krajský úřad provedl na oddělení Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) kontrolu na dodržování standardů a že kontrola nedopadla zrovna nejlépe, podal jsem žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím o výsledky této kontroly. Z MML jsem obratem dostal odpověď, že moje žádost o informace byla odložena, protože povinným orgánem v této věci je Krajský úřad.

Další štítky