Aktuality "voda"

Plán pro Chrastavu navrhuje třiadvacet opatření, jak rozvíjet krajinu

Plán pro Chrastavu navrhuje třiadvacet opatření, jak rozvíjet krajinu

Liberecký kraj má zpracovánu první část Krajinného plánu Chrastavy. Jeho účelem bylo hodnocení a zapojení současných i výhledových aktivit nejen města Chrastavy, ale i dalších subjektů hospodařících v krajině tak, aby se zlepšila schopnost zadržení vody v krajině, protipovodňová opatření a aplikovaly se prvky modrozelené infrastruktury s ohledem na klimatické extrémy. Pro kraj jej zpracovala společnost Envicons, která dokončila analytickou část, na níž naváže návrhovou částí rozpracovávající konkrétní opatření.

První velká investice z Fondu Turów zahájena

První velká investice z Fondu Turów zahájena

V libereckém Machníně dnes začíná rekonstrukce místní úpravny vody. Jde o první ze čtyř velkých investičních projektů, které se pomohou vypořádat s činností polského dolu Turów a s dopady sucha. Rekonstrukce úpravny vody v Machníně a revitalizace podzemních vrtů vytvoří potřebnou kapacitu k zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou na Hrádecku a Chrastavsku.

Stavte lodě, železnobrodská neckyáda se blíží!

Stavte lodě, železnobrodská neckyáda se blíží!

Poslední červencová sobota bude v Železném Brodě patřit pátému ročníku obnovené Železnobrodské neckyády. V očekávání horkého léta bude den strávený u Jizery nebo v ní nebetyčně osvěžující. Závod tradičních i netradičních plavidel doplní program pro děti, divadlo a po skončení závodu afterparty pirátských dj’s. Takže je jen na vás, zda se přidáte se svojí posádkou nebo budete vše pozorovat z bezpečné (a suché) vzdálenosti.

Netransparentnost mi vadí, výsledná podoba smlouvy k Turówu má pozitiva i negativa

Netransparentnost mi vadí, výsledná podoba smlouvy k Turówu má pozitiva i negativa

Po třičtvrtě roce jednání se může při pohledu zvenčí zdát, že byla česko-polská smlouva o kompenzacích za dopad těžby v hnědouhelném dole Turów uzavřena narychlo. Osobně jsem se mnoha jednání s polskou stranou účastnil. Při pohledu zevnitř to jako ukvapené nevnímám a konečnou podobu smlouvy nahlížím z několika úhlů. Ve výsledku jde o dobrý krok a lepší strategii, než nekonečné soudní spory v každé konkrétní kauze poškozených.

Česko se může kvůli Turówu obrátit na soud, ale voda bude z naší krajiny odtékat dál

Česko se může kvůli Turówu obrátit na soud, ale voda bude z naší krajiny odtékat dál

K dalšímu posunu došlo v otázce problematiky polského hnědouhelného dolu Turów. Česká strana se snažila s polským protějškem dosáhnout mimosoudního řešení problémů způsobených těžbou, ale přes veškeré úsilí a pomoc od ministerstev zahraničí a zemědělství se jej dosáhnout nepodařilo. Nyní dala české straně Evropská komise za pravdu a vše směřuje k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Podporujeme požadavek kompenzace vzniklých nákladů v souvislosti s ilegální těžbou v dole Turów

Podporujeme požadavek kompenzace vzniklých nákladů v souvislosti s ilegální těžbou v dole Turów

Liberecký kraj v souladu s Ministerstvem životního prostředí ČR požaduje nepokračovat v další těžební činnosti v polském hnědouhelném dolu Turów, neboť povolení k těžbě bylo platné do konce dubna 2020 a jeho prodloužení bylo učiněno v rozporu s unijním právem. Kraj žádá o ukončení porušování evropských směrnic a kompenzaci škod.

Další štítky